Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Getuigenissen en updates

Werner V. zorgt voor vader met handicap

Bezorgdheid om gezondheid van vader (net 94 jaar geworden), die nog bij mij woont en praktisch volledig immobiel is, blind aan één oog, gehoorproblemen heeft en nog meer fysieke kwalen, eigen aan de leeftijd; gelukkig mentaal nog in optimale conditie !!


8 | personen      0 | Reageer
Nicole A. zorgt voor moeder met kanker

Omdat het nodig is.


9 | personen      0 | Reageer
Mieke H. zorgt voor partner met dementie

Omdat wij man en vrouw al 46 jaar samenzijn en Herman de ziekte van Alzheimer overkwam.


9 | personen      0 | Reageer
Kathleen V. zorgt voor zoon met handicap

Ik zorg voor mijn zoon Sander omdat ik hem graag zie en hem telaten opgroeien in een familiale sfeer. Een andere reden is ook om aan zus en broer mee te geven dat anders en moeilijk ook gaat.


6 | personen      0 | Reageer
Erna D. zorgt voor moeder

Verblijft in WZC . Is 93 jaar dus....


8 | personen      0 | Reageer
Tania V. zorgt voor moeder met dementie

Het gaat om mijn moeder en ik woon nog bij haar in. Het wordt nu moeilijk om haar alleen te laten, ik werk in de voormiddag van 8.30 tot 12.30.


8 | personen      0 | Reageer
Guy B. zorgt voor partner met handicap

Je vertrekt gelukkig samen, wel en gezond, voor goed en kwade dagen en je ziet elkaar graag. Je beleeft samen de meest gekke dingen, je maakt samen toffe en minder toffe tijden mee maar je bent er voor elkaar. Waarom zou je elkaar dan in de steek laten als één of andere waanzinnige ziekte toeslaat?


11 | personen      3 | Reageer
Martine G. zorgt voor vader met Parkinson
Update van 16/3/18

T is lang gelede dat ik hier nog iets gepost heb.
Mijn vader heeft zijn strijd op 24/02/2018 verloren. Hij is thuis vredig ingeslapen.
Ik mis hem verschrikkelijk maar langs de andere kant gun ik hem ook zijn rust nu.
We hebben hem al die tijd thuis kunnen verzorgen en dat biedt ook wel wat troost.


6 | personen      3 | Reageer
Christa D. zorgt voor moeder met dementie

Ouders beide zorgbehoevend. Pa gehandicapt, heeft maar 1 been is 88. Ma is dement en is momenteel in rusthuis. Doe voor pa de was,winkelen ,eten maken. voor ma de was. En natuurlijk dagelijks op bezoek .zelf heb ik fibromyalgie en probeer nog 2 dagen te gaan werken in kinderdagverblijf.tussen de ritren in moet ik gaan rusten .


8 | personen      0 | Reageer
kim p. zorgt voor moeder

iemand had mijn moeder verhuisd van Antwerpen (waar ze altijd woonde) naar Beveren, er werd niet meer naar haar omgekeken...weinig bezoek want alle familie woonde in het Antwerpse...ze kwijnde weg, ik ben haar gaan terughalen en heb haar in RVT vlakbij...sindsdien is ze terug opgefleurd, ...ik doe de was, hou haar gezelschap, ga winkelen


12 | personen      0 | Reageer