Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Getuigenissen en updates

Victor T. zorgt voor partner met kanker

Het verhaal begint met moeilijk te kunnen stappen, geen trappen meer kunnen doen. Na verschillende onderzoeken krijgen we op 04.02.2020 het verdict te horen dat ze longkanker heeft met uitzaaiingen in combinatie met het Lambert-Eaton myastheen syndroom. Een aandoening die zeer zeldzaam is. Hierdoor is ze bedlegerig.
We gaan ervoor.


3 | personen      0 | Reageer
Leo L. zorgt voor partner met chronische ziekte

Twintig jaar geleden hebben mijn partner en ik elkaar ontmoet in maart 2000 en op 11 4 2000 werd zij reeds voor borstkanker geopereerd met alle behandelingen . Zij heeft 9 jaar orale chemo moeten nemen waardoor veel van haar kraakbeen en discussen verdwenen is waardoor zij moeilijk gaat. In 2012/2013 heeft zij acht weken met een bacteriël


2 | personen      0 | Reageer
Louisa V. zorgt voor partner met chronische ziekte

Omdat het mijn man is en daarom vind ik dat maar heel normaal .


2 | personen      0 | Reageer
Anita E. zorgt voor broer met handicap

Omdat ik mijn ouders belooft heb dat ik voor hem zorg


2 | personen      0 | Reageer
Myriam P. zorgt voor moeder

Omdat ik vind dat ik dat moet doen, ik ben zo opgevoed. Het poetsen hebben we uitbesteed omdat ik zelf fysieke problemen begin te ondervinden en mijn moeder had het daar al moeilijk mee "gaat ge vreemden in huis halen?" Mijn moeder is in onze opvoeding altijd zeer dominant geweest en ik geraak nog steeds niet vanonder dat juk.


2 | personen      0 | Reageer
pascale f. zorgt voor moeder

Zoals mama voor mij zorgde, zorg ik nu voor haar


2 | personen      0 | Reageer
Suzie K. zorgt voor partner met psychisch probleem

Hij is mijn echtgenoot en ik zie hem graag.


2 | personen      0 | Reageer
Viviane V. zorgt voor partner met handicap

In 2008 werd ontdekt dat mijn man geen controle meer heeft over de rechter zijde van zijn lichaam, te wijten aan een gaatje in een ader in de hersenstam. Hij heeft daardoor hulp nodig bij het aankleden, eten, wandelen, ...


2 | personen      0 | Reageer
Jan A. zorgt voor vader met kanker

Ik zorg voor mijn vader samen met mijn moeder. wonen bij mij in. Dus vind ik normaal dat ik in de mate dat k kan voor hem zorg.


2 | personen      0 | Reageer
Paul M. zorgt voor moeder met dementie

Ik ben haar oudste zoon. Ons mama is meer en meer verward en weet het allemaal niet meer zo goed. We hebben al tal van hulpinstanties ingeschakeld om haar een waardig leven te geven. Ze leeft nog thuis in haar vertrouwde omgeving. Maar we merken dat de warmte die wij, als kinderen, haar kunnen geven, toch het verschil maakt voor haar.


2 | personen      0 | Reageer