Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Belastingstest

Lees de stellingen rustig door en beantwoord ze met 'ja' of 'nee' Ja Nee
1. Mijn nachtrust is verstoord.
2. Hem of haar helpen kost me nogal wat moeite en tijd.
3. Ik vind het lichamelijk zwaar.
4. Het beperkt me in andere dingen die ik wil doen.
5. Wij hebben onze dagelijkse manier van doen moeten aanpassen.
6. Wij hebben onze plannen moeten wijzigen.
7. Ik kom voortdurend tijd tekort voor andere zaken.
8. Emotioneel gedragen we ons anders tegenover elkaar.
9. Het gedrag van de persoon voor wie ik zorg, maakt me soms van streek.
10. Het is pijnlijk te moeten zien dat de persoon voor wie ik zorg sterk veranderd is.
11. Ik heb mijn werk/baan moeten aanpassen aan de situatie.
12. Ik word geheel door deze situatie in beslag genomen.
13. We leven onder financiële druk.
Toon resultaat