Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Getuigenissen en updates

WIM D. zorgt voor moeder met handicap

Ik zorg al 10 jaar voor mijn gehandicapte moeder. En waarom ? Mijn moeder is de enige persoon die mij nooit zal verloochenen en heeft mij 9 maanden gedragen. Zij heeft al mijn grillen in mijn jeugd doorstaan zonder enige zucht. Nu heeft ze mijn hulp nodig en doe dat met volle overtuiging. Mijn werk is aangepast, en werk van thuis uit.


1 | persoon      0 | Reageer
Marc B. zorgt voor vader met handicap

zorg voor hulpbehoevende schoonvader (palliatief ziek) en schoonbroer (NAH + autisme)


2 | personen      0 | Reageer
HILDE N. zorgt voor vader met dementie

Het is en blijft mijn vader en hij heeft kan mijn hulp goed gebruiken.


2 | personen      0 | Reageer
Roel E. zorgt voor vader met dementie

Mijn vader is dement en maakt om de 2 dagen een wandeling van om en bij drie uur. Hij draagt een horloge die een gps-signaal doorgeeft naar een app op mijn smartphone. Zo kan ik volgen waar hij is en of hij hulp nodig heeft onderweg.
Mijn moeder is ondertussen ook op leeftijd en ik help haar in het huishouden.


2 | personen      0 | Reageer
Ann L. zorgt voor vriend met Parkinson

Mijn man is gedurende 28 jaar zwaar ziek & rolstoelgebruiker geweest, ik zorgde voor hem. Na zijn overlijden werd ik vrijwilliger bij Samana. Daar bovenop nu ook intense mantelzorg voor 2 vrienden. Eén van hen heeft MS en COPD in eindstadium, ik begeleid hem al 10 jaar. De andere heeft Parkinson, is intussen 81j. Samen 4 dagen per week.


2 | personen      0 | Reageer
Mario V. zorgt voor dochter met handicap

Ouder van zwaar gehandicapt kind, (Ziekte van Duchenne) sedert de geboorte.


3 | personen      0 | Reageer
Jean-Marie V. zorgt voor vader met chronische ziekte

Mijn vader woont in bij mij en gezien zijn leeftijd en zijn ernstige handicap die zich stelt door misvormde handen en voeten wegens ernstige artritis en wegens zijn zeer slechte mobiliteit is hij voor zeer veel zaken afhankelijk van anderen.

Ik probeer in combinatie met mijn voltijdse job maximaal voor hem te zorgen.


2 | personen      0 | Reageer
Annelies D. zorgt voor vader met dementie

Omdat het mijn ouders zijn en ik dit vanzelfsprekend vindt.


2 | personen      0 | Reageer
Sandra P. zorgt voor familielid met handicap

Omdat deze persoon ook voor ons en onze kinderen zorgde.
En om mijn schoonmama beetje te ondersteunen in de zorg voor haar man.


2 | personen      0 | Reageer
Guido R. zorgt voor partner met chronische ziekte

Omdat mijn vrouw niet voor het eten kan zorgen, niet kuisen, niet strijken. Kan ook niet meer dan 50 meter gaan, dus heeft ze altijdbegeleiding nodig begeleiding nodig. Ik moet ook de medicatie klaar zetten en zorgen dat ze ook inneemt,(6 in het totaal)


2 | personen      0 | Reageer