Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Daniel R.

zorgt voor moeder met dementie

Mijn broers doen niets, ze willen haar liever in het rusthuis zien. Tegen mij - ik woon in - heeft ze al meerdere malen vermeld dat ze liever thuis blijft... Dit is zelfs; gelukkig nog op tijd, een zaak geweest voor de vrederechter.
Ze heeft het gehaald, en verblijft thuis mits ik voor haar kan zorgen.


3

Dragen Daniel een warm hart toe:
Mieke . , Lisa V. , Yumi C.