Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Getuigenissen en updates

peter v. zorgt voor moeder met psychisch probleem

Mijn vrouw is recent overleden. Mijn inwonende moeder, 84 jaar, is nu volledig afhankelijk van mij. Zij is reeds opgenomen voor hartproblemen en is zwaar hulpbehoevend.


2 | personen      0 | Reageer
Olha B. zorgt voor zoon

Mijn zoon is 3 jaar en 4 maanden oud. Hij kan niet alleen lopen, eten en naar het toilet gaan. Het loopt ver achter in ontwikkeling. Hij heeft gespierde hypotensie. Hij heeft frequente acute aandoeningen van de luchtwegen.


2 | personen      0 | Reageer
BERT S. zorgt voor partner met kanker

7 jaar geleden werd mijn partner voor het eerst geconfronteerd met kanker , en uiteraard wil ik verder voor haar zorgen


2 | personen      0 | Reageer
Maria V. zorgt voor partner met chronische ziekte

hij is mijn man al 50 jaar ,dus waarom niet


2 | personen      0 | Reageer
Claudine D. zorgt voor partner met chronische ziekte

Kort na onze verhuis naar Frankrijk 3 jaar geleden, kreeg mijn man een neurologische aandoening met momenteel ernstige hersenschade en neuromotorische problemen. Hij is rolstoelgebonden en zowat continu afhankelijk van hulp. Hoe zwaar en eenzaam het ook is, ik doe wat ik kan om hem toch zo lang mogelijk thuis te laten wonen.


2 | personen      4 | Reageer
chantal g. zorgt voor moeder met dementie

...


1 | persoon      0 | Reageer
Wim G. zorgt voor partner

door ziekte kan echtgenote bepaalde zaken niet meer doen


2 | personen      0 | Reageer
Michèle P. zorgt voor moeder met MS

*


2 | personen      0 | Reageer
Nancy B. zorgt voor vader met dementie

Francois is de man waarmee mijn intussen 14 jaar overleden moeder lief en leed deelde.Dit gedurende 39 jaar, ik heb altijd voor mijn moeder ingestaan toen ze bejaard was, toen ze overleed ben ik dit voor Francois blijven doen.


2 | personen      0 | Reageer
marleen g. zorgt voor buur met psychisch probleem

Ik zorg voor mijn buurvrouw, zowel voor praktische zaken zoals koken, strijken, poetsen als voor mentale ondersteuning om haar verhaal kwijt te raken. Ze heeft het moeilijk om te functioneren omwille van psychische problemen. Ik doe dit met veel plezier, ook omdat ze me hier heel dankbaar voor is.


2 | personen      0 | Reageer