Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Gebruiksvoorwaarden

Aansprakelijkheid

Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze site. Door de webpagina('s) te gebruiken, stemt de gebruiker in met deze aansprakelijkheidsbeperking.

Trendhuis cvba en Samana besteden de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Wij geven echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de actualiteit, juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Trendhuis cvba en Samana kunnen niet aansprakelijkheid worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden of ontbrekende informatie op deze site.

Trendhuis cvba en Samana zijn evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites waarnaar gelinkt wordt. Het feit dat een andere website een link naar de website van Trendhuis cvba en Samana aanbiedt, betekent niet dat Trendhuis cvba en Samana die website goedkeuren of aanbevelen.

Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door Trendhuis cvba en Samana worden gewijzigd of verwijderd.

Elke tekst, foto of afbeelding die door een derde op deze website wordt geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van Trendhuis cvba en Samana.

In geen enkel geval zijn Trendhuis cvba en Samana aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van je programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van jouw apparatuur. Trendhuis cvba en Samana zijn niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.

De aansprakelijkheidsbeperking overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder toepassing van het Belgisch recht.

Auteursrecht

Trendhuis cvba en Samana behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Je kan al het materiaal op de website lezen en downloaden.

Wil je ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet je hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Trendhuis cvba en Samana verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. Je hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te citeren en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Privacy

Trendhuis cvba en Samana hechten veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. Wij verzamelen op onze website geen persoonsgegevens, tenzij deze vrijwillig aan ons worden verstrekt. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Jouw gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door je gewenste handelingen online te realiseren. Ze worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor commerciële doeleinden aangewend. Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om je te informeren over onze projecten en producten. Als je deze informatie niet op prijs stelt, kun je dit laten weten aan Trendhuis cvba en Samana.

Bovendien heb je steeds de mogelijkheid jouw gegevens online te raadplegen en te wijzigen. Toegang tot deze gegevens is beveiligd met degelijke beveiligingssoftware, zodat discretie tegenover andere personen gewaarborgd is.

De website van Trendhuis cvba en Samana worden gehost vanuit een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die bij ons bekend zijn. De server verzamelt automatisch naast gegevens over datum en tijdstip van jouw bezoek ook het internetadres van de server die je doorverbond met onze website. Wij gebruiken deze gegevens ter verbetering van onze website en onder meer om na te gaan welke onderdelen het vaakst worden bezocht.