Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Ma-zo nieuws

VLK wil ervaringen van mantelzorgers in kaart brengen

Steeds meer nemen de naasten van kankerpatiënten een belangrijk deel van de zorg op zich. De Vlaamse Liga tegen Kanker ...

belangen      1 reactie

Zorg als gezellige ruilhandel

De Belgische zorgsector is lang niet de enige die onder druk staat. In Japan steekt de vergrijzing zelfs nog sterker ...

actua      3 reacties

Open brief omdat onze zoon wacht op een leven

“Is het normaal dat onze zoon Steven zo lang moet wachten op hulp en een eigen leven?”, schreef Christine D’Hertefelt ...

gedachtenvoer      0 reacties

Geeft jouw gemeente een mantelzorgpremie?

Sinds 2006 voert Ziekenzorg CM actie voor de invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie. Met deze premie kunnen gemeenten hun waardering ...

belangen      1 reactie

Superman(tel)

Hoe leg je aan een kind uit de derde kleuterklas uit wat een mantelzorger is? Geen simpele opdracht, maar Emy ...

gedachtenvoer      1 reactie

Familiehulp toont overbelasting mantelzorg aan

Uit een studie die Familiehulp onder 3000 65-plussers heeft laten uitvoeren, blijkt dat veertig procent een matig tot hoog risico ...

beleving      0 reacties