Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Ma-zo nieuws

1 op 4 mantelzorgers zijn overbelast

Eén vierde (28%) van de Belgische mantelzorgers van terminale patiënten is lichamelijk of emotioneel belast. Dat blijkt uit een grootschalige ...

medisch      1 reactie

De plannen van Vandeurzen

Ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen. De ouderenzorg staat dan ook voor grote uitdagingen : tegen 2028 zullen er naar ...

actua      1 reactie

Deze maand in Maczima

Maczima is het tijdschrift van Ziekenzorg CM. Het verschijnt 10 keer per jaar en biedt informatie over de brede leefwereld ...

vrije tijd      0 reacties

Ernstige psychische stoornissen: het perspectief van mantelzorgers

LUCAS, het Centrum voor zorgonderzoek en consultancy van KU Leuven, onderzoekt momenteel in samenwerking met EUFAMI het perspectief van mantelzorgers ...

actua      2 reacties

VLK wil ervaringen van mantelzorgers in kaart brengen

Steeds meer nemen de naasten van kankerpatiënten een belangrijk deel van de zorg op zich. De Vlaamse Liga tegen Kanker ...

belangen      1 reactie

Zorg als gezellige ruilhandel

De Belgische zorgsector is lang niet de enige die onder druk staat. In Japan steekt de vergrijzing zelfs nog sterker ...

actua      3 reacties