Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Maczima november

Maczima is het tijdschrift van Ziekenzorg CM. Het verschijnt 10 keer per jaar en biedt informatie over de brede leefwereld van zieke personen en mantelzorgers. Maczima brengt boeiende dossiers, getuigenissen, reportages, praktische informatie over mode, toerisme, aanpassingen,voorzieningen, enzovoort. Deze maand in Maczima :

Radio- en tv-presentator Michel Follet
Helaas, zijn niet aflatende liefde voor de kermis valt buiten het bestek van dit gesprek. Maar Tinnitus en Hyperacusis zijn geen heiligen en komen verder toch aan bod omdat ze Michel Follet voortdurend tackelen. ‘Er hoort op mijn voorhoofd een klever met ‘koppig, eigenzinnig’, maar dan in de positieve zin’.

Jicht wordt nog steeds slecht behandeld
Jicht is een ziekte, die nog altijd veel te weinig bekend is en daardoor slecht wordt behandeld, niet alleen in België maar ook wereldwijd. ‘Men beseft te weinig welk groot risico een jichtpatiënt loopt op hart- en bloedvatziekten’, is één van de vaststellingen van dr. Johan Waes, die hierover een boek schreef.

Make-A-Wish®
Glen is een drukke dertiger, verkoper van beroep. Van jongs af voelde hij zich geroepen om mensen te helpen. In Make-A-Wish® vond hij de ideale uitlaatklep. In de twee jaar dat hij er actief is als vrijwilliger hielp hij een zevental dromen realiseren van kinderen met een levensbedreigende ziekte.

IJveren voor een dynamisch zorgmodel
De (chronische) gezondheidszorg van ons land staat voor ingrijpende uitdagingen. Meer dan een kwart van de Belgische bevolking heeft een chronische ziekte en door de vergrijzing neemt dit aantal steeds toe. Om deze innovaties in de chronische zorg te helpen realiseren werd het Academisch Platform Chronische Zorg (APCZ) opgericht.

Voor een abonnement op Maczima (10 euro voor 10 nummers) kun je terecht bij Ellen Panne, T. 02 246 47 00, maczima@cm.be

gedachtenvoer      0 reacties       04 november 2015

Trendpeiling: 10 drijfveren van de mantelzorger

Ma-zo nam een grootschalig onderzoek af om meer inzicht te krijgen in de leefwereld van mantelzorgers. In deze top tien ...

trendpeiling      0 reacties

Leestip: Te jong voor dementie

Het was een doodgewone vrijdagmiddag toen de wereld van Ingrid Van Spittael plots stilstond. Haar echtgenoot Leo werd gediagnosticeerd met ...

vrije tijd      0 reacties