Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Ma-zo nieuws

De plannen van Vandeurzen

Ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen. De ouderenzorg staat dan ook voor grote uitdagingen : tegen 2028 zullen er naar ...

actua      1 reactie

Ernstige psychische stoornissen: het perspectief van mantelzorgers

LUCAS, het Centrum voor zorgonderzoek en consultancy van KU Leuven, onderzoekt momenteel in samenwerking met EUFAMI het perspectief van mantelzorgers ...

actua      2 reacties

VLK wil ervaringen van mantelzorgers in kaart brengen

Steeds meer nemen de naasten van kankerpatiënten een belangrijk deel van de zorg op zich. De Vlaamse Liga tegen Kanker ...

belangen      1 reactie

Zorg als gezellige ruilhandel

De Belgische zorgsector is lang niet de enige die onder druk staat. In Japan steekt de vergrijzing zelfs nog sterker ...

actua      3 reacties

Open brief omdat onze zoon wacht op een leven

“Is het normaal dat onze zoon Steven zo lang moet wachten op hulp en een eigen leven?”, schreef Christine D’Hertefelt ...

gedachtenvoer      0 reacties

Geeft jouw gemeente een mantelzorgpremie?

Sinds 2006 voert Ziekenzorg CM actie voor de invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie. Met deze premie kunnen gemeenten hun waardering ...

belangen      1 reactie