Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Nieuw : uitkering voor zelfstandige mantelzorgers

Mantelzorg en werk, geen makkelijke combinatie! Dat geldt niet alleen voor loontrekkenden, dat geldt evenzeer voor mantelzorgers met een zaak.

Sinds 01-10-2015 voorziet de sociale zekerheid voor zelfstandigen in :

- een uitkering gedurende maximaal 6 maanden per aanvraag ( €1092/maand voor een volledige onderbreking en € 546/maand voor een gedeeltelijke onderbreking). Je kan meermaals een aanvraag indienen, maar de uitkering is beperkt tot 12 maanden over je hele loopbaan. Soms heb je hierdoor ook recht op een bijdragekwijtschelding.

Je aanvraag kan maar één maand terugwerkende kracht hebben. De uitkering start vanaf de maand volgend op de datum van de onderbreking van je zelfstandige activiteit. Die datum wordt bepaald door de voorschrijvende arts en die moet je zelf bevestigen.

De vormen van zorg die in aanmerking komen, zijn zorg voor een ernstig zieke, palliatieve zorgen en zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 25 jaar.

De zorgbehoevende kan zijn de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, een bloed- of aanverwant tot de tweede graad of een persoon die op hetzelfde adres als de zelfstandige is ingeschreven

De zelfstandige beroepsactiviteit kan ofwel volledig (100%) ofwel gedeeltelijk (minstens 50%) onderbroken worden en moet minstens een maand duren, tenzij de verzorgde persoon eerder overlijdt.

De aanvragende zelfstandige moet betalen aan het tarief hoofdberoep of medewerkend echtgenoot met maxistatuut. De 2 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van de onderbreking moeten in orde zijn.

Voor meer info over deze nieuwe uitkering kan je terecht bij je sociaal verzekeringsfonds of bij http://www.dyzo.be.

wetgeving financieel      0 reacties       30 november 2015

Mantelzorger van de week: Jeanine Degrauw

Jeanine zorgt voor haar zus met een mentale handicap. Het is soms zwaar, maar er zijn veel mooie momenten waar ...

mantelzorger van de week      2 reacties

Valentijn, in ziekte en gezondheid

Vandaag vieren we massaal de ‘hoogdag van de liefde’. Helaas hangt de kwaliteit van een gezonde partnerrelatie nog te vaak ...

liefde in tijden van mantelzorg      2 reacties