Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Statuut van mantelzorgers voor de zelfstandigen

De ministerraad van 25 juni keurde drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die de hervorming beogen van het statuut van de zelfstandige mantelzorgers, in het kader van het Familieplan.

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, verklaarde het volgende: “Het was essentieel om de zelfstandigen die, nadat zij het risico hebben genomen om hun activiteit op te starten, geconfronteerd worden met de moeilijke situatie om een zwaar zieke naaste te verzorgen of die bij hun gehandicapt kind of jongere moeten zijn, te helpen en hen een nieuw kader voor te stellen. Het was onze plicht om onze aanpak van dergelijke situaties grondig te herzien. De interventievoorwaarden werden vandaag gewijzigd en de uitkering die zij kunnen genieten en de lengte van de periode waarin zij geholpen kunnen worden, zijn nu aanzienlijk hoger.”

De ontwerpen hebben betrekking op alle zelfstandigen die bijdragen betalen in hoofdberoep. Zij kunnen een uitkering genieten en een vrijstelling van betaling van bijdragen voor:
- het geven van zorgen aan een feitelijk samenwonende, een familielid tot de tweede graad of aan hun kinderen of schoonkinderen
- het zorgen voor hun gehandicapt kind jonger dan 25 jaar

Voortaan voorziet de voorziening het volgende:
• een financiële uitkering van 1.070,94 € (gelijk aan het maandelijkse bedrag van het minimumpensioen van een alleenstaande zelfstandige, dit bedrag zal worden geïndexeerd)
• een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen
• een gelijkstelling voor alle sociale rechten, ook pensioenrechten, tijdens de betrokken periode;
• de voorziening is gedurende maximaal 6 maanden toepasselijk per aanvraag (en het aantal toekenningen is beperkt tot 12 maanden over de hele loopbaan);
• de voorwaarde van de minimumduur van de stopzetting van de activiteit wordt geschrapt.

De mogelijkheid bestaat om de activiteit deeltijds stop te zetten en een halve uitkering te genieten (zonder vrijstelling).

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Bron: Persdienst van Willy Borsus,
minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

actua      0 reacties       02 juli 2015

Mantelzorger van de week: Jeanine Degrauw

Jeanine zorgt voor haar zus met een mentale handicap. Het is soms zwaar, maar er zijn veel mooie momenten waar ...

mantelzorger van de week      2 reacties

Valentijn, in ziekte en gezondheid

Vandaag vieren we massaal de ‘hoogdag van de liefde’. Helaas hangt de kwaliteit van een gezonde partnerrelatie nog te vaak ...

liefde in tijden van mantelzorg      2 reacties