Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Nieuw themaverlof voor mantelzorgers

Zorg in combinatie met een job en huishoudelijke taken is vaak zwaar. Daarom heeft de overheid een nieuw themaverlof voor mantelzorgers in het leven geroepen: het mantelzorgverlof. Daarmee zullen mantelzorgers vanaf oktober 2019 een maand niet of twee maanden minder moeten werken.

Dat verlof bestaat naast de drie andere themaverloven: ouderschapsverlof voor de opvoeding van jonge kinderen, verlof medische bijstand om bijstand te verlenen aan zwaar zieke gezins- en familieleden en palliatief verlof voor de bijstand en verzorging van een ongeneeslijke zieke in een terminale fase. Vanaf oktober kan je hier een schriftelijke aanvraag voor indienen bij je werkgever.

Hoe werkt mantelzorgverlof?
Anders dan bij verlof voor medische bijstand hoeft je als mantelzorger geen familie te zijn van de zorgbehoevende. Je moet wel een erkend mantelzorger zijn. Die erkenning kan je aanvragen bij je ziekenfonds. Als je voltijds werkt, kan je een volledige maand stoppen met werken of gedurende twee maanden de helft of een vijfde minder werken. Dat geldt telkens per zorgbehoevende. Werk je deeltijds, dan kan je de arbeidsovereenkomst enkel volledig schorsen. Op een hele loopbaan kan je zes keer een maand mantelzorgverlof nemen. Kies je ervoor om een periode minder te werken, dan kan dat twaalf keer over je gehele loopbaan.

Uitkering en ontslagbescherming
Wie mantelzorgverlof neemt, heeft recht op een uitkering van de RVA. Bovendien ben je vanaf de aankondiging van het mantelzorgverlof tot drie maanden na de einddatum beschermd tegen ontslag.

wetgeving financieel      0 reacties       08 augustus 2019

Mantelzorger van de week: Katleen Cornillie

Katleen zorgt voor haar zieke mama. Samen hebben ze al heel wat moeilijke waters doorzwommen. Ze houden zich sterk en ...

mantelzorger van de week      3 reacties

Vakantie is ...

Mantelzorger Carine zorgt voor haar broer met een mentale handicap. Zelf heeft ze het syndroom van Brugada, een aangeboren hartafwijking. ...

vrije tijd      0 reacties