Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Het eerste Vlaams mantelzorgplan is er!

We hebben er lang naar uitgekeken. En hier is het dan eindelijk: het eerste Vlaams mantelzorgplan. Met dit plan wil Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, tegemoet komen aan de noden van de mantelzorger. Het plan telt maar liefst 110 actiepunten. Wij geven een beknopte samenvatting.

De 110 actiepunten worden opgedeeld in vier grote thema’s:

 

1. Maatschappelijke erkenning en waardering van mantelzorgers
2. Ondersteuning op maat
3. Samenwerking tussen informele en professionele zorg
4. Jonge mantelzorg

De hoofddoelstelling is om de levenskwaliteit van de mantelzorger te verhogen. En dit onder meer door volgende actiepunten uit te werken:

- Het uitbouwen van een Vlaams expertisepunt mantelzorg

Dit expertisepunt moet ervoor zorgen dat elke mantelzorger informatie op maat krijgt. Die informatie moet beschikbaar zijn in elke gemeente en dat op een zo laagdrempelig mogelijke manier. Voor de uitbouw hiervan rekent minister Jo Vandeurzen op de verschillende mantelzorgverenigingen.  

- Een betere combinatie van mantelzorg en werk

Er moet werk worden gemaakt van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Hiervoor is een goede samenwerking met de federale overheid nodig, meer bepaald met minister van Werk, Kris Peeters. Federaal minister van Sociale zaken, Maggie De Block, moet zich dan weer buigen over de uitwerking van een sociaal statuut voor de mantelzorger.

- Een sterke relatie tussen mantelzorger en professionele zorg

De mantelzorger en de professionele zorgverleners zijn partners. Een goed afgestemd zorgplan tussen beide partijen vormt de basis voor een goed partnership. Daarnaast is het ook van belang dat de actoren in de professionele zorg oog hebben voor mogelijke noden en ondersteuning van de mantelzorger zelf, en dat naast de noden van de zorgbehoevende.

- Financiële ondersteuning

Voor de uitkeringen in het kader van de huidige zorgverzekering en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) volgen de budgetten de behoefte, met name de groei van het aantal rechthebbenden. Vanaf 1 september 2016 komt de geleidelijke invoering van het basisondersteuningsbudget (BOB) voor personen met een beperking (300 euro per maand).

Het volledig mantelzorgplan kan je hier lezen.

Hoe sta jij tegenover dit mantelzorgplan? Praat erover mee op het forum!

belangen      3 reacties       06 juli 2016
Kris G. liet reactie achter

benieuwd wat er zal van worden!

Frederik B. liet reactie achter

Ik ook!

Liliane L. liet reactie achter

Stel dat je niet meer gaat werken, om voltijds mantelzorger te zijn, dan krijg je maandelijks 260 Euro als ik het wel heb en dat is het - de duurtijd waar je kan op beroepen is nu max 51 maanden; en daarna? Je behoudt je pensioenrechten. Dat is misschien doenbaar als je naast jouw inkomen, nog partner/familie hebt die willen bijspringen. Maar als alleenstaande zonder kinderen, spring je daar niet eens een centimeter ver mee.

Mantelzorger van de week: Ann Pauwels

Voor Ann is ‘zorgen voor’ dé rode draad in haar leven. Al sinds ze zich kan herinneren, zorgt ze mee …

mantelzorger van de week      7 reacties

Digitaal samenzijn

Omdat echte samenkomsten nog niet kunnen, blijft Samana je ondersteunen met gratis digitale sessies. Het enige wat je nodig hebt …

beleving      0 reacties