Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Mantelzorg en liefde: de valkuilen

We vroegen Petra Van pellicom, psychotherapeute gespecialiseerd in de begeleiding van mantelzorgers, dieper in te gaan op ons maandthema ‘liefde in tijden van mantelzorg’. Zij doet uit de doeken wat de valkuilen kunnen zijn voor koppels en hoe ze deze kunnen aanpakken.

De toename van het aantal mantelzorgers vindt Petra niet verwonderlijk: “woonzorgcentra hebben lange wachtlijsten, zijn duur en hebben soms te kampen met een slechte reputatie. Hierdoor gaat men er steeds vaker voor kiezen om zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis te laten wonen.”

Of dit voldoende motivatie is om de zorgtaak op te nemen en vol te houden, is nog maar de vraag. “Waar men op voorhand soms geen rekening mee houdt, is de impact op de relatie tussen mantelzorger en zorgbehoevende. Die relatie kan onder druk komen te staan. Zeker wanneer die al een beetje wankel is.”

Koppels die al jaren samen zijn, kunnen even door een zwart dal gaan, wanneer de ene plots zorgbehoevende wordt en de andere mantelzorger. “Het is allesbehalve evident om zich aan te passen aan de veranderende rollen”, zegt Petra. “Wanneer de zorgbehoevende de situatie en zijn of haar afhankelijkheid niet wil aanvaarden heeft dit een effect op de mantelzorger. Die verwacht namelijk wat meer dankbaarheid. Soms worden de al aanwezige problemen zo uitvergroot dat een scheiding onafwendbaar is. Kort gezegd: wat daarvoor al aan het scheefgroeien was, zal in tijden van mantelzorg vaak niet meer recht te trekken zijn. Toch zullen slechts weinigen de zorgbehoevende effectief verlaten. De liefde mag dan voorbij zijn. Ze zien het als hun verantwoordelijkheid om te blijven zorgen voor hun partner.”

De koppels bij wie het mis loopt of dreigt mis te lopen, kunnen bij Petra terecht voor begeleiding. “De mensen die ik begeleid, omschrijven hun zorgrelatie vaak als onevenwichtig. De zorgbehoevende wil niet heel de tijd geconfronteerd worden met zijn of haar zwakke punten en afhankelijkheid. En de mantelzorger wil niet steeds ‘de zaag’ zijn of te horen krijgen dat hij of zij te betuttelend is. De zorgbehoevende zal een deel van zijn controle moeten opgeven. Hier zal de mantelzorger rekening mee moeten houden. Hij of zij zal de zorgbehoevende ook steeds moeten betrekken bij de beslissingen die er genomen worden. Met de juiste skills kunnen ze hun relatie redden en hoeven ze niet het kind met het badwater weg te gooien.”

Niet altijd kommer en kwel

Petra beseft natuurlijk dat ze enkel de mantelzorgers en zorgbehoevenden te zien krijgt die kampen met een probleem. “Mijn visie is misschien een beetje vertekend”, zegt Petra. “Er zijn veel mantelzorgers en zorgbehoevenden die een goede en constructieve relatie hebben. Met het nodige respect, aanpassingsvermogen, dankbaarheid en openheid kom je al heel ver!” Want ook in mantelzorg zit er romantiek: “vroeger gaf je elkaar misschien een leuke attentie, terwijl nu de zorgbehoevende verwend wordt met een heerlijk bad om te ontspannen. Het is belangrijk om te blijven zoeken naar nieuwe manieren om elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn. Zo zal de relatie stand houden en kan die zelfs nog groeien.”

Gouden tip

“Als ik één tip mag meegeven aan alle mantelzorgers: maak er geen machtsspel van. Sommige mensen zitten jarenlang in een machtsstrijd en raken er niet uit. Ze hebben een stevig patroon opgebouwd. De ene zegt iets aanvallends, meestal om eigen frustraties af te reageren op de andere. De andere voelt zich aangevallen en wikkelt zich in de slachtofferrol of gaat in de tegenaanval. Het is een altijddurend, destructief verhaal. Elke relatie loopt het risico hier aan onderdoor te gaan. Beter beschouw en behandel je elkaar als gelijken en vertrek je vanuit je eigen, eerlijke gevoel. Ben je gefrustreerd, probeer dit dan te verwoorden in plaats van je af te reageren op net diegene die je het allerdierbaarst is.” 

Petra Van pellicom werkt al 30 jaar met ouderen en mantelzorgers. In 2011 stond ze mee aan de wieg van het woonzorghuis Ambroos, in Hofstade. Hier is ze nu verantwoordelijke van de sociale dienst. Naar haar aanvoelen was er een tekort aan professionele psychosociale ondersteuning van mantelzorgers. Daarom richtte ze in 2015 een unieke praktijk op als therapeut, gespecialiseerd in de begeleiding van mantelzorgers.

Meer info? www.petravanpellicom.be

 

liefde in tijden van mantelzorg      4 reacties       24 februari 2017
Nicole S. liet reactie achter

Inderdaad een gouden tip

Peter D. liet reactie achter

Valkuilen zijn er zeker! Belangrijk om er niet in te lopen!

Denise M. liet reactie achter

Mooi geschreven en verwoord.

Lisa V. liet reactie achter

Wat met de partnerrelatie als een van de twee mantelzorger is voor een ouder. Wat als de partner zijn dromen in het water ziet vallen en droomde van eindelijk samen veel te genieten en dat dit op de helling komt te staan. Weg dromen, welkom frustraties en ruzies.

Mantelzorger van de week: Galiene Thoelen

Galiene is 22 jaar en samen met haar vader mantelzorger voor haar moeder. Die heeft een zeldzame ziekte en kan ...

mantelzorger van de week      1 reactie

Recepten om beter voor jezelf te zorgen

Iedereen beaamt hoe moeilijk en belastend mantelzorg wel is. En hoe belangrijk dat een mantelzorger ook goed voor zichzelf zorgt. ...

beleving      0 reacties