Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Hoe herken je psychische problemen en wat doe je eraan?

Ook oudere mensen worden getroffen door psychische problemen. Toch kan je niet alles onmiddellijk onder de noemer depressie plaatsen. Nuancering is nodig! Ouderenpsychiater Martin Kat maakt het onderscheid tussen depressie, stemmingsdaling, apathie en emotionele labiliteit.

Depressie

Depressie gaat steeds gepaard met een stemmingsdaling. En die is zodanig continu dat het bijzonder moeilijk wordt om uit het diepe dal te kruipen. Je kan best een beroep doen op professionele hulp. Het probleem zelf proberen oplossen, kan een ware uitputtingsslag worden! In deze brochure vind je meer informatie.

Stemmingsdaling

Een stemmingsdaling kan gelinkt worden aan een bepaalde gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld het verlies van een geliefde. De treurigheid en de somberheid hebben alles te maken met dat verlies. Maar de persoon kan wel nog alledaagse activiteiten ondernemen, zoals naar de winkel gaan.

Apathie

Bij apathie ontbreekt het verlangen om initiatief te nemen of om in interactie te treden met de omgeving. De persoon in kwestie voelt zich minder betrokken. Je kan hem of haar aansporen om dingen samen te doen. Geef voldoende aandacht, zonder iets te forceren, en hij of zij zal stilletjes aan terug beginnen opfleuren.

Emotionele labiliteit

Op emotioneel vlak is iemand die te kampen heeft met emotionele labiliteit onstabiel. Bepaalde gevoelens, zowel positief als negatief, kunnen plotsklaps en in hevige mate optreden. Dit is vaak erg vermoeiend voor hem of haar.

Wat iemand precies voelt, kan je enkel te weten komen door voldoende te babbelen. En pas als je weet wat er scheelt, kan je stappen ondernemen. Meer informatie vind je hier.

gedachtenvoer      0 reacties       14 augustus 2015

Samana zoekt (ex-)mantelzorgers voor stem in zorgraad

Het zorglandschap in Vlaanderen is volop in verandering: waar er tot nu toe eerder een fragmentarische aanpak was voor personen ...

belangen      0 reacties

Mantelzorger van de week: Jean-Pierre

Jean-Pierre zorgt voor de vader van zijn overleden vrouw. Dat is allesbehalve gemakkelijk. Soms heeft hij zelfs spijt dat hij ...

mantelzorger van de week      6 reacties