Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Jonge mantelzorgers verdienen meer dan een trofee

Arantxa is 14 jaar. Haar mama heeft de ziekte van Ménière en is slechthorend. Deze tiener helpt haar mama al jaren bij de dagelijkse activiteiten. De opa van Arantxa heeft Alzheimer en haar oma is slecht ter been. Zij gaat regelmatig met hen op stap en zorgt dat de trip in goede banen loopt.

De JOHH trofee, voluit de ‘JOnge Helpende Handen trofee’ is een jaarlijks initiatief van Ziekenzorg CM. Via deze wedstrijd worden jongeren aangemoedigd om zich vrijwillig
in te zetten voor een zorgbehoevende doelgroep. Dit leidt tot mooie initiatieven en verrijkende ervaringen.

De JOHH trofee slogan ‘Helpen wordt hip!’ krijgt een dubbele betekenis wanneer we via de campagne in contact komen met jongeren die dag in dag uit voor iemand zorgen. Voor hen is helpen niet hip.

Jonge mantelzorgers zoals Arantxa, helpen dag in dag uit en dat doen ze niet om een wedstrijd te winnen. De omschrijving ‘Jonge helpende handen’ is voor hen een dagelijkse realiteit. Ziekenzorg CM wil het engagement van deze jonge mensen onder de aandacht brengen, erkennen en belonen, want zij verdienen meer dan een trofee.

Met een sprekend filmpje nodigen Arantxa en Eline Demunck, de meter van dit project, jongeren die zich herkennen in dit verhaal, uit op de JOHH dag in Walibi Belgium op
maandag 16 mei 2016. Ziekenzorg CM zet het thema ‘jonge mantelzorgers’ die dag extra in de verf. Bovendien kunnen jonge lotgenoten elkaar daar ontmoeten en kan de basis gelegd worden voor een blijvend platform.

Op ons forum vroegen we hoe deze jonge mantelzorgers met de zorgsituatie omgaan?

Ben jij of ken jij iemand met JOnge Helpende Handen? Stuur een e-mail met daarin je verhaal naar info@johhtrofee.be. En wij belonen de jonge mantelzorger graag met tickets voor de JOHH dag.

beleving      1 reactie       21 maart 2016
Nicole S. liet reactie achter

Wat een goed initiatief!!!

Trendpeiling: 10 behoeftes van de mantelzorger

Ma-zo nam een grootschalig onderzoek af om meer inzicht te krijgen in de leefwereld van mantelzorgers. Vandaag kom je te ...

trendpeiling      0 reacties

Mantelzorger van de week: Louis Thys

Louis zorgt voor zijn vrouw, Flora. Zij heeft de ziekte van Alzheimer. Haar karakter is enorm veranderd door de ziekte, ...

mantelzorger van de week      3 reacties