Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Opstart Mok

Met de oprichting van het Mok (lees M-oké) - het mantelzorgoverlegkomitee - willen de 6 Vlaamse verenigingen van gebruikers en mantelzorgers hun belangenbehartigende en adviserende functie beter realiseren. Het Mok wil een cruciale schakel vormen tussen de overheid en de individuele mantelzorgers en gebruikers. Het Mok vertrekt daarbij steeds vanuit de expertise, inzichten en ervaringen van mantelzorgers en gebruikers.

Grote uitdagingen

De belangenbehartigende uitdagingen op het vlak van mantelzorg zijn groot. Denken we maar aan het realiseren van een goed evenwicht mantelzorg en arbeid, de maatschappelijke waardering van mantelzorgers, de betrokkenheid van mantelzorgers in de organisatie van zorg, de bescherming (op verschillende terreinen) van mantelzorgers, ...

Mantelzorgers hebben hier recht op.  Hun vaak grenzeloze inzet maakt dat zorgbehoevende mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.   Zij zijn de belangrijkste speler in de vermaatschappelijking van de zorg en dragen op een belangrijke wijze bij aan een zorgzaam Vlaanderen.

Samen met alle andere actoren hoopt het Mok een eigen bijdrage te leveren aan een optimaal en gecoördineerd beleid t.a.v. mantelzorgers en gebruikers om zo de situatie van mantelzorgers én gebruikers te verbeteren.

Voor meer informatie en contact:
Mok – Mantelzorgoverlegkomitee – Johan Tourné – 0476.46 67 69 - johan.tourne@cm.be

actua      0 reacties       24 juni 2015

Mantelzorger van de week: Christiane Loontjens

Christiane (links op de foto) zorgt voor haar ouders. Haar mama heeft bot- en leverkanker en haar papa heeft af ...

mantelzorger van de week      6 reacties

Betere financiële ondersteuning van mantelzorgers

Wie minder gaat werken om mantelzorg op te nemen, ziet zijn inkomen flink dalen. En dat in een context die ...

wetgeving financieel      0 reacties