Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Gigantische uitdagingen

Tegen de zomer van 2016 wil minister van Welzijn Jo Vandeurzen een duurzaam Vlaams mantelzorgplan uitwerken, inclusief een volwaardige sociale bescherming van de mantelzorger. We staan met zijn allen immers voor enorme maatschappelijke uitdagingen als gevolg van de vergrijzing van onze bevolking:

- Tegen 2030 neemt het aantal 75- tot 85-jarigen toe met de helft.
- Tussen 2020 en 2050 verdubbelt het aantal 85-plussers. Dat is een positieve evolutie. Maar we weten met zijn allen ook dat met het ouder worden, de vraag naar hulp toeneemt.
- Woonzorgcentra kunnen dan wel helpen, maar dat betekent dat er binnen de tien jaar 20 000 rusthuisbedden moeten bijkomen en dat we 12 000 nieuwe zorgmedewerkers moeten vinden.  Het is ook de vraag of dit betaalbaar is. Het belang van mantelzorg zal daardoor alleen maar toenemen.

Maar ook dit ligt evenmin voor de hand. Vroeger leefden de verschillende generaties samen en was het de normaalste zaak van de wereld dat jong voor oud en oud voor jong zorgde. De toenemende mobiliteit heeft een hypotheek gelegd op dat maatschappelijk weefsel. We wonen niet langer kort genoeg bij elkaar om voor elkaar te zorgen. We zijn ook anders naar de zaken gaan kijken. We willen niet langer enkel werken en zorgen, maar ook genieten van het leven. Om dat te kunnen betalen moeten beide partners buitenshuis werken.

Omdat enkel residentiële professionele hulp onbetaalbaar wordt voor maatschappij én zorgbehoevenden, zal mantelzorg in combinatie met professionele thuiszorg alsmaar meer nodig zijn. Het mantelzorgplan van minister Vandeurzen kan daarbij helpen.

Bron : Het Belang van Limburg - 24-06-2015

actua      0 reacties       02 juli 2015

Leestip: Dementie. Onze zorg

Auteursduo en nichten Elena de Ru en Elane Lazet hebben allebei al jaren ervaring als mantelzorger. Elena zorgde voor haar ...

vrije tijd      0 reacties

5 tips ten tijde van het coronavirus

Nu het coronavirus ons land in zijn greep houdt, zitten de meesten onder ons thuis om de verspreiding van het ...

actua      0 reacties