Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Thuisverpleegkundige ziet zestien patiënten per dag

Een Limburgse thuisverpleegkundige ziet gemiddeld zestien patiënten per dag, onder wie vijf met een handicap. Dat blijkt uit een enquête van de UHasselt. Verwacht wordt dat in de toekomst nog meer mensen met een beperking een beroep zullen doen op thuisverpleging. De verpleegkundigen zelf geven echter aan dat ze daar niet voldoende voor opgeleid zijn.

Vanaf 2017 zullen niet meer de instellingen, maar wel de personen met een handicap zelf het grootste deel van het budget voor hun hulpverlening krijgen. Die 'persoonsvolgende financiering' moet de wachtlijsten tegen 2020 wegwerken. “Mensen met een beperking zullen kunnen kiezen waar ze hulp zoeken”, zegt prof. dr. Neree Claes (UHasselt). “We verwachten dan ook dat er nog meer van thuisverpleging gebruik zal worden gemaakt.”

Daarom bevroeg de UHasselt 617 Limburgse thuisverpleegkundigen over dit thema. Nu al verzorgt een thuisverpleegkundige elke dag 16 mensen. “Dat betekent goed doorwerken, maar er wordt altijd rekening gehouden met de aard van de verzorging”, zegt Claes. “Bij sommige patiënten moet enkel de bloeddruk gemeten worden of medicatie klaargezet.” Bij die 16 personen zijn er gemiddeld 5 met een handicap. Die worden zowel thuis als in een instelling verzorgd.

Mantelzorger

De lasten voor de mantelzorger, een familielid of partner die instaat voor de verzorging, worden zo flink verminderd. “Volgens de verpleegkundigen is bijna driekwart van de mantelzorgers overbelast”, aldus Claes. “We nemen die last niet helemaal over, maar delen hem wel.”

Bijna de helft van de thuisverpleegkundigen merkt dat de mantelzorgers moeite hebben om de handicap te aanvaarden. “Begrijpelijk”, vindt Claes. “Maar 79 procent geeft wel aan dat ze niet weten hoe ze met dat probleem moeten omgaan.” Ook met gedragsproblemen weten ze niet altijd raad.

Tot slot geven vier op de vijf verpleegkundigen ook aan dat ze over onvoldoende kennis beschikken, bijvoorbeeld over de nieuwe zorgfinanciering en de toelatingsvoorwaarden in een instelling.

Bron: Het Belang van Limburg 30 jan 2016

medisch      0 reacties       08 februari 2016

Trendpeiling: 10 behoeftes van de mantelzorger

Ma-zo nam een grootschalig onderzoek af om meer inzicht te krijgen in de leefwereld van mantelzorgers. Vandaag kom je te ...

trendpeiling      0 reacties

Mantelzorger van de week: Louis Thys

Louis zorgt voor zijn vrouw, Flora. Zij heeft de ziekte van Alzheimer. Haar karakter is enorm veranderd door de ziekte, ...

mantelzorger van de week      3 reacties