Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Guido V.

zorgt voor partner met handicap

Strak worden we beiden 83 jaar. Maria mijn echtgenote heeft reeds 5 jaar macula degeneratie en hallucinaties. Dag na dag vermindert haar gezicht. Als gewezen onderwijzeres is het nu bijzonder pijnlijk niet meer te kunnen schrijven noch lezen. Zij lijdt hevige angsten door het zien van waanbeelden bij dag en nacht. Ik sta haar bij.


3

Dragen Guido een warm hart toe:
Diny K. , Mieke . , Yumi C.