Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Alain J.

zorgt voor vader met handicap

Uit engagement, respect en erkentelijkheid.


2

Dragen Alain een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C.