Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

marjet v.

zorgt voor partner met handicap

mijn man ... voor het leven
zorg na hersenletsel ... levenslang


11

Dragen marjet een warm hart toe:
Mieke . , Kris G. , Jonas G. , Diny K. , Christine V. , Erik D. , Marleen V. , Lode V. , Darius Z. , S9 B. , Yumi C.