Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Jan V.

zorgt voor zoon met handicap

Mijn zoon heeft het MECP2-duplicatiesyndroom, met ernstige meervoudige beperking tot gevolg. Bovendien is hij immunogecompromitteerd, waardoor hij heel gemakkelijk diepe luchtwegeninfecties doet. Daarom gaat hij niet naar school gaat en wordt hij niet in een instelling opgevangen, maar thuis, beurtelings door zijn mama en ik.


7

Dragen Jan een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C. , Eddy V. , Nadine V. , Claudine D. , Katrien B. , Diny K.