Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Axel B.

zorgt voor broer met handicap

Mijn broer Patrick heeft invaliditeit +66 pct en heeft 24/7 toezicht nodig en is niet in staat zelfstandig alleen te wonen op risico voor zijn eigen gezondheid of gevaar voor anderen alsmede de woning op zich


9

Dragen Axel een warm hart toe:
Mieke . , Jonas G. , Marleen V. , Gerd D. , Nicole S. , karin n. , Diny K. , Lode V. , Yumi C.