Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Christiane Z.

zorgt voor moeder met dementie

Ik vind het vanzelfsprekend om voor mijn moeder te zorgen.


2

Dragen Christiane een warm hart toe:
Mieke . , Marleen V.