Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Ann V.

zorgt voor vader

Ten eerste omdat hij mijn vader is.Mijn vader stond altijd klaar voor mij en nu vind ik het evident dat ik nu hij 83 is ,voor hem zorg. Hij woont alleen op zijn boerderij maar zie dat hij achteruit gaat .Sinds mijn moeder 10 jaar geleden stierf,neem ik de meeste
noden en zorgen over.


8

Dragen Ann een warm hart toe:
Mieke . , Frieda v. , S9 B. , Victor T. , Marc W. , Patricia K. , Lucie S. , Jan C.