Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Magda W.

zorgt voor partner met handicap

is 26 jaar rolstoelpatiënt en gehandicapt


4

Dragen Magda een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C. , Diny K. , Marleen V.