Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Nancy V.

zorgt voor zoon met handicap

Uit liefde voor onze 21-jarige zoon. Momenteel woont ook een tante tijdelijk bij ons gezin omwille van de herstelperiode na een volledige knieprothese van 3 juni jl.


2

Dragen Nancy een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C.