Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Jacqueline B.

zorgt voor partner

Mijn man heeft CIDP en hij heeft hulp nodig


8

Dragen Jacqueline een warm hart toe:
Mieke . , Lisa L. , Marleen V. , Frederik B. , Sonja L. , MIREILLE W. , Lode V. , Yumi C.