Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Marleen M.

zorgt voor zoon

Mijn jongste zoon Bart heeft het syndroom van Down en Autisme spectrum stoornis . Hij kan niet zelfstandig door het leven gaan . Ik zorg voor hem met veel moederliefde .


9

Dragen Marleen een warm hart toe:
Mieke . , Ilse N. , Hilde M. , Marleen V. , Sonja L. , Gerda W. , MIREILLE W. , Lode V. , Darius Z.