Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Sparen voor later

Naarmate de vergrijzing oprukt, groeit de vraag naar serviceflats en woon-zorgcentra. Een verblijf in een woon-zorgcentrum kost in Vlaanderen gemiddeld 1457 euro per maand (in Brussel 1225 euro).

Een doorsnee wettelijk pensioen volstaat echter niet om een verblijf in een woon-zorgcentrum te kunnen betalen. De meeste wettelijke pensioenen liggen tussen 1000 en 1500 euro. Voor een Vlaamse gepensioneerde bedraagt het gemiddelde 1107 euro (voor een Brusselse 1053 euro). Dat volstaat dus niet of amper om een verblijf in een serviceflat of een woon-zorgcentrum te kunnen betalen.

Gepensioneerden moeten dus ook spaargeld, inkomsten uit eigendommen en erfenissen gebruiken om hun verblijf in een woon-zorgcentrum te betalen. Als ook dat niet volstaat, springen de kinderen soms bij, of stort het OCMW een uitkering.

Gepensioneerden die enkel een wettelijk pensioen hebben, komen vaak te kort om een verblijf in een woon-zorgcentrum te kunnen betalen. Afhankelijk van de duur van hun verblijf - gemiddeld is dat ongeveer drie jaar - moeten ze over een grotere reserve beschikken.

Vlamingen moeten 16 tot 27 jaar sparen om de bijkomende kosten van een woon-zorgcentrum gedurende tien jaar te kunnen betalen. Voor een kort verblijf van drie jaar moeten ze tussen vijf en tien jaar sparen.

Bron : Trends – 29-01-2015

wetgeving financieel      0 reacties       03 februari 2015

Mantelzorger van de week: Katrijn Gerits

​​​​Katrijn zorgt voor haar hartsvriendin Liliane. Ze hebben elkaar nog maar vijf jaar geleden leren kennen. Maar het is een ...

mantelzorger van de week      1 reactie

Een dag in het leven van een mantelzorger

Broer Jos heeft een verstandelijke handicap en ik, Carine, ben zijn mantelzorger. Vandaag ga ik shoppen met Jos. Een poosje ...

beleving      1 reactie