Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Betere financiële ondersteuning van mantelzorgers

Wie minder gaat werken om mantelzorg op te nemen, ziet zijn inkomen flink dalen. En dat in een context die emotioneel en fysiek al heel zwaar is. Daarom moeten volgens mantelzorgvereniging Samana en ACV de Vlaamse aanmoedigingspremies omhoog, zodat wie mantelzorg verleent zijn inkomen niet ziet dalen onder de Europese armoedegrens. Ze stellen ook vast dat te veel mensen uit de boot vallen voor de Vlaamse aanmoedigingspremies.

Iets meer dan een kwart van de Vlamingen (18+) is mantelzorger. Volgens de Panelstudie van Belgische huishoudens is zeker de helft van deze mantelzorgers beroepsactief. Deze combinatie van werk en mantelzorg kan zorgen voor extra stress, maar ook voor verlies van inkomen.

Het inkomensverlies is groot wanneer een mantelzorger zijn voltijdse baan onderbreekt. Bij een iets hoger loon (€ 4.000 bruto), kan dit oplopen tot een netto-inkomensverlies van € 1.447. Werkt men aan een gemiddeld loon (€ 3.095 bruto) dan is het verlies nog altijd meer dan € 1.000 netto. Wanneer men halftijds het werk onderbreekt, zijn de verliezen minder groot. Voor een mantelzorger met een gemiddeld loon gaat het om een inkomensverlies van € 270. Mantelzorgers met een hoger loon verliezen meer dan € 300.

Daar moet iets aan gedaan worden volgens Samana en ACV want het waarderen en stimuleren van mantelzorg is erg belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat 71.000 zorgbehoevenden naar een rusthuis zouden moeten indien de tandem mantelzorg/thuiszorg er niet zou zijn.

Twee eisen

Eis één is het verdubbelen van de Vlaamse aanmoedigingspremies voor personen die halftijds of voltijds verlof voor medische bijstand, palliatief verlof of tijdskrediet voor de zorg voor hulpbehoevende personen opnemen. Dankzij deze verlofstelsels kunnen mantelzorgers tijd vrijmaken voor zorg, en worden ze hierbij financieel ondersteund. Deze verdubbeling kan gerealiseerd worden met een extra budget van 1,2 miljoen euro per jaar.

Eis twee is de Vlaamse aanmoedigingspremies beter afstemmen op de federale thematische verloven voor medische bijstand, palliatief verlof en tijdskrediet voor zorg aan hulpbehoevende personen. In 2017 werden maandelijks gemiddeld 1.537 Vlaamse aanmoedigingspremies betaald voor thematisch verlof medische bijstand, palliatief verlof of tijdskrediet voor de zorg aan hulpbehoevende personen. Via de federale maatregelen (het thematisch verlof en het tijdskrediet) namen gemiddeld 18.273 Vlamingen maandelijks zo’n thematisch verlof of tijdskrediet op. Dat betekent dat de overgrote meerderheid van de mantelzorgers, die hun werk onderbreken, geen Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend: geen aanmoedigingspremies meer in de openbare sector, andere toekenningsvoorwaarden, andere duurtijd van opname, geringe kennis van het systeem van de aanmoedigingspremies, … De volledige koppeling van de Vlaamse aanmoedigingspremie aan de voltijdse en halftijdse federale thematische verloven en tijdskrediet kost 20,5 miljoen euro per jaar.

Extra ondersteuning

Een betere financiële ondersteuning van mantelzorgers is belangrijk, maar niet voldoende. Het is eveneens van belang dat zowel de Vlaamse als lokale overheden blijven inzetten op administratieve vereenvoudiging, een betere ondersteuning door de thuiszorg, de creatie van diensten waar gemakkelijk informatie kan verkregen worden, …

Bron: Samana

wetgeving financieel      6 reacties       21 juni 2018
Regina D. liet reactie achter

Naast mantelzorger moet je ook nog uit huis gaan werken, dan tel je nog mee in de maatschappij, als huisvrouw en mantelzorger ben je niets.

Els S. liet reactie achter

Yep, ik sluit me bij jou aan. Ik ook mis in het artikel de mensen die niet (meer) gaan werken/de huisvrouwen die voltijds voor de ouder(s) zorgen. Je ouder niet in een verzorgingstehuis moeten plaatsen, dat scheelt nochtans weer heel wat aan subsidiegelden. Waarom geen vergoeding geven aan de huisvrouw-mantelzorger die de overheid een dienst bewijst, waarom moet onze categorie onder de armoedegrens belanden? En dat terwijl je een ‘zwaar beroep’ uitoefent, onbezoldigd weliswaar, geen verlof, geen pensioen opbouwend, mentaal en fysiek uitputtend, enz. enz.

camilla s. liet reactie achter

Dag regina,
Ik begrijp het , het is niet gemakkelijk, mijn zoon komt maar iedere week een dag naar huis in het WE, maar met mijn ouderdom moet ik toch voordrachten van Similes afbouwen, en andere dingen. Maar het is wel altijd weer aanpassen, en weer weggaan; En wat als ik er niet meer ben?....
Camilla

Lut S. liet reactie achter

In het artikel lees ik veel over de Vlaamse aanmoedigingspremie maar ik zou hier geen recht op hebben omdat mijn werkgever zijn adres heeft in Brussel :-(

Caroline L. liet reactie achter

Ik sluit mij aan bij de niet-werkende "huisvrouwen", want het is echt wel meer dan huisvrouw zijn, ik doe dit al jaren, ik ben al 25j mantelzorger voor mijn rolstoelgebonden man, en krijg nu zelf af te rekenen met erge reumatische pijnen, mij staat op het einde van de tunnel niets te wachten, ik heb nooit een pensioen kunnen opbouwen! Dat is pas zwaar! Ik volg Els volledig in haar reactie, zo voel ik mij ook! Daar moet ook aandacht aan gegeven worden aub!

Marcel D. liet reactie achter

Toen ik de gemeentelijke mantelzorgpremie aanvroeg, kreeg ik als antwoord dat men eerst de integratietegemoetkoming ging onderzoeken. Zo'n mantelzorgpremie weegt helemaal niet op tegen een IT, dus heb ik het maar zo gelaten.

Oproep: Samana TV zkt. mensen met een droom

Ken je Samana TV al? Je leest er hier alles over. Wist je dat Samana TV dromen waarmaakt?Ben je geraakt …

beleving      0 reacties

Mantelzorger van de week: Liesbet

Liesbet zorgt, samen met haar zussen, voor haar papa van 81 jaar. Hoe ervaart Liesbet haar taken als mantelzorger? Wat …

mantelzorger van de week      1 reactie