Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Trendpeiling 2019: 10 drijfveren van de mantelzorger

Ma-zo nam een grootschalig onderzoek af om meer inzicht te krijgen in de leefwereld van mantelzorgers. In deze top tien kom je te weten waaruit mantelzorgers steeds moed putten om door te zetten. 

1. Liefde voor de zorgbehoevende
Maar liefst 68,2% verleent zorg omdat hij of zij de zorgbehoevende graag ziet. Liefde is met voorsprong de grootste drijfveer onder mantelzorgers. Gehuwden beloven er voor elkaar te zijn in ziekte en gezondheid, maar ook anderen kunnen rekenen op onvoorwaardelijke steun.

2. Geweten
45,2% van de mantelzorgers zou de confrontatie met zichzelf moeilijk vinden als hij of zij de zorgtaak niet op zich zou nemen. Schuldgevoel vermijden, is dus een belangrijk motief onder mantelzorgers.

3. Pure noodzaak
‘Als ik het niet doe, wie dan wel?’ 32% van de mantelzorgers voelt zich genoodzaakt de zorg op zich te nemen. Bijna een derde vreest dat er niemand anders voor de zorgbehoevende in de bres springt.

4. Compensatie
In vele gevallen zorgt de mantelzorger voor iemand uit de nabije omgeving die ooit ook veel voor hem of haar klaarspeelde. Vaak weet de mantelzorger dat de zorgbehoevende hetzelfde zou doen moesten de rollen omgedraaid zijn. 24,3% zorgt dan ook om deze reden.

5. Eigenbelang
Zorg verlenen gebeurt meestal door iemand die de mantelzorger nauw aan het hart ligt. Dat is geen toeval: net deze personen hou je liever in de thuisomgeving omdat je niet zonder hem of haar kan of wil leven. 10,7% verleent mantelzorg met deze factor als beweegreden.

6. Erkenning
9,7% zet het respect, de schouderklopjes en de waardering van anderen om in motivatie. Volgens de behoeftepiramide van psycholoog Abraham Maslow wordt het verlangen naar vriendschap, familie en seksuele intimiteit op de voet gevolgd door nood aan erkenning. Geen vreemd motief dus.

7. Beperkte middelen
De kost van externe zorgverlening loopt al snel hoog op. De premies waar je als mantelzorger recht op hebt, zijn vaak te bescheiden om de zorg volledig of deels uit handen te geven. 8,3% is mantelzorger omdat er financieel gezien geen andere mogelijkheid is.

8. Sociale druk
Sociale druk, een kwestie die in verschillende aspecten van het leven vaak een grote rol speelt. Ook bij mantelzorgers. 6,8% geeft aan de zorgtaak uit te voeren omdat de dat omgeving verwacht. Er bestaan betere drijfveren.

9. Geloof
5,3% van de mantelzorgers doet het omdat zijn of haar godsdienst voorschrijft te zorgen voor naasten. Het aantal gelovigen nam de laatste jaren behoorlijk af. Gelukkig valt dit motief bij velen ook onder de normen en waarden van het leven.

10. Premies
Ondanks dat de meeste mantelzorgers aangeven geen of niet genoeg financiële steun te ontvangen, vindt 1,3% motivatie in de geldelijke compensatie voor mantelzorg.

Meer over ons onderzoek?
Trendpeiling mantelzorg 2019: een overzicht van de resultaten
10 behoeftes van de mantelzorger
10 angsten van de mantelzorger

trendpeiling      0 reacties       21 februari 2020

Mantelzorger van de week: Jennifer

Jongleren tussen twee huishoudens. Het is een realiteit voor veel mantelzorgers. In het ene zijn ze de ouder en in …

mantelzorger van de week      0 reacties

De mantelzorghubs: knooppunten voor ontmoeting

Heb jij al gehoord van de MantelzorgHub? Dat is een overkoepelend concept dat mantelzorgers, steden, gemeenten en lokale zorgactoren ondersteunt. …

beleving      0 reacties