Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Heuvelland zet mantelzorg op de agenda

Een delegatie van Ziekenzorg CM en het Thuiszorgcentrum  werden onlangs ontvangen door het voltallige schepencollege in de raadzaal van het gemeentehuis de Warande in Kemmel. Aanleiding van het gesprek was de 'Dag van de mantelzorg'.

"Participeren aan het maatschappelijk leven is niet altijd gemakkelijk", vertelden mantelzorgers Greta, Erik, Jan en Nicole, “er is een verandering nodig in het denken. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente, het OCMW of de mutualiteit,  maar ook van iedere burger". 

Op hun vraag of er nog een gemeentelijke mantelzorgtoelage komt, antwoordde voorzitter van het OCMW Ward Dierickx: “Het is waar dat wij in het begin van de legislatuur de thuiszorgtoelage hebben geschrapt. Wij staan echter open om een gesprek aan te gaan en te zoeken hoe wij een signaal aan de mantelzorger kunnen geven waarbij wij onze waardering uitdrukken". 

Eén van de besluiten van het bezoek aan het schepencollege is om in september een werkgroep samen te roepen om te zoeken naar een haalbaar alternatief.

beleving      0 reacties       09 juli 2015

Mantelzorger van de week: Jeanine Degrauw

Jeanine zorgt voor haar zus met een mentale handicap. Het is soms zwaar, maar er zijn veel mooie momenten waar ...

mantelzorger van de week      2 reacties

Valentijn, in ziekte en gezondheid

Vandaag vieren we massaal de ‘hoogdag van de liefde’. Helaas hangt de kwaliteit van een gezonde partnerrelatie nog te vaak ...

liefde in tijden van mantelzorg      2 reacties