Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

VLK wil ervaringen van mantelzorgers in kaart brengen

Steeds meer nemen de naasten van kankerpatiënten een belangrijk deel van de zorg op zich. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) vindt dat te weinig bij de noden en problemen van deze mantelzorgers wordt stilgestaan.

Waar kunnen ze terecht voor psychosociale ondersteuning? Wat als ze fysiek of financieel in de problemen komen? De VLK roept mantelzorgers op om hun ervaringen te delen op www.kankermeldpunt.be. Met de meldingen op zak wil de liga voor een betere omkadering pleiten. Want alleen met voldoende ondersteuning kunnen mantelzorgers hun taak goed opnemen en volhouden.

Het is de vraag of mantelzorgers voldoende ondersteuning krijgen om dat goed te doen. En of er genoeg aandacht is voor hun eigen psychologische, fysieke of financiële problemen.
Volgens de VLK hebben niet alleen patiënten maar ook mantelzorgers recht op een goede ondersteuning op maat. Dat is niet alleen in hun belang, maar ook in het belang van de patiënt. Want alleen met voldoende ondersteuning kunnen ze hun taak goed opnemen en volhouden.

De VLK roept mantelzorgers op om hun negatieve en positieve ervaringen te melden.

Wil jij meewerken ? Vul dan de (anonieme) vragenlijst in op www.kankermeldpunt.be of bel naar 0800/35.444 (het gratis nummer van het Kankermeldpunt).
Met de meldingen wil de VLK een vollediger en actueel zicht krijgen op de problemen en een onderzoeksdossier samenstellen. Met dat dossier op zak wil de liga pleiten voor een betere omkadering voor mantelzorgers en oplossingen aankaarten bij de overheid en bij zorgverleners

belangen      1 reactie       13 oktober 2014
Lies S. liet reactie achter

Zeker meedoen mensen! Als wij ons niet laten horen, kunnen onze problemen ook geen gehoor krijgen!

Mantelzorger van de week: Katrijn Gerits

​​​​Katrijn zorgt voor haar hartsvriendin Liliane. Ze hebben elkaar nog maar vijf jaar geleden leren kennen. Maar het is een ...

mantelzorger van de week      1 reactie

Een dag in het leven van een mantelzorger

Broer Jos heeft een verstandelijke handicap en ik, Carine, ben zijn mantelzorger. Vandaag ga ik shoppen met Jos. Een poosje ...

beleving      1 reactie