Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Geeft jouw gemeente een mantelzorgpremie?

Sinds 2006 voert Ziekenzorg CM actie voor de invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie. Met deze premie kunnen gemeenten hun waardering en erkenning voor mantelzorgers tastbaar maken. Een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen vond Ziekenzorg CM dat het tijd was om een nieuwe inventaris op te maken. Spijtig genoeg stellen we een verontrustende trend vast : niet alleen hebben vele gemeenten de bestaande mantelzorgpremie afgeschaft, in vele gemeenten werd ook het bedrag van de premie gevoelig verminderd.
Momenteel geven 75% van de 308 gemeenten in Vlaanderen een mantelzorgpremie. In vergelijking met 2012 is dit een daling met 7% of 12 gemeenten.
Wil je weten of jouw gemeente een mantelzorgpremie uitreikt? Raadpleeg de brochure via  http://www.ziekenzorg.be/cmz/nl/101/mantelzorg/erkenning_en_waardering/dag_van_de_mantelzorg.jsp  of bestel een papieren exemplaar via daisy.celis@cm.be.

 

belangen      1 reactie       29 augustus 2014
Peter D. liet reactie achter

Ik las in het nieuwe regeerakkoord van de Vlaamse regering:
"We valoriseren en ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers, als de hoeksteen van de
samenleving. Zij zijn het levende bewijs van solidariteit en vormen een belangeloze, maar uiterst belangrijke bijdrage aan de samenleving."
Hopelijk gaan ze de daad bij het woord voegen.

Mantelzorger van de week: Katrijn Gerits

​​​​Katrijn zorgt voor haar hartsvriendin Liliane. Ze hebben elkaar nog maar vijf jaar geleden leren kennen. Maar het is een ...

mantelzorger van de week      1 reactie

Een dag in het leven van een mantelzorger

Broer Jos heeft een verstandelijke handicap en ik, Carine, ben zijn mantelzorger. Vandaag ga ik shoppen met Jos. Een poosje ...

beleving      1 reactie