Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Dossier Alzheimer: drie problemen in kaart gebracht

Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag. Ben jij mantelzorger voor iemand met dementie? Dan komen deze drie problemen je wellicht bekend voor. Kom meer te weten over hoe je ze kan aanpakken.

1. Wanneer communiceren een uitdaging wordt

Al naargelang het stadium waarin de gedementeerde zich bevindt, kan het aangaan van een gesprek een ware uitdaging zijn. Want jezelf uitdrukken wordt bijzonder moeilijk wanneer woorden hun betekenis verliezen.

Enkele tips:

- Begeef je in het gezichtsveld van de gedementeerde als je een gesprek wil aanknopen. Geef ook steeds jouw naam en die van de gedementeerde mee.
- Vermijd achtergrondlawaai, praat duidelijk en niet te snel. Gebruik korte zinnen en simpele woorden.
- Gebruik steeds de namen van personen of voorwerpen in plaats van een verwijzing, zoals hij, zij, …
- Blijf positief en respectvol. In plaats van de gedementeerde terecht te wijzen, kan je hem of haar beter een alternatief voorstellen.
- Begrijpt de gedementeerde iets niet, probeer het dan op een andere manier uit te leggen in plaats van het gewoon te herhalen.
- Wees geduldig!

2. Op de dwaal

Dwaalgedrag komt vaak voor bij personen met dementie. En als mantelzorger gaat dat gepaard met veel extra zorgen. Er is namelijk het risico dat de gedementeerde valt, een verkeersongeluk heeft of onderkoeld en uitgedroogd geraakt. Dwaalgedrag kan omwille van verschillende redenen ontstaan:

- Het ziekteproces
- Bijwerkingen van medicatie
- Stress of angst
- Pijn
- Verveling

Observeer of de gedementeerde op vaste tijdstippen onrustig wordt en wil gaan dwalen. Bereid je voor en wees extra waakzaam op die momenten. Vermijd situaties die het dwaalgedrag stimuleren en zorg voor voldoende afleiding. Neem voorzorgsmaatregelen:

- Plaats een afsluiting en hek met slot rond de tuin.
- Verwittig buren en zorg dat de wijkagent op de hoogte is van je situatie.
- Voorzie deuren en ramen van een goed slot en installeer eventueel een deuralarm.
- Plaats naam, adres en telefoonnummer op een armband die de gedementeerde te allen tijde aan heeft.

3. Let op voor ondervoeding

Ondervoeding door dementie is een vaak vergeten problematiek. Toch verhoogt het risico op ondervoeding naargelang de ernst van de dementie toeneemt. De oorzaak? Dementie beschadigt bepaalde delen van de hersenen, zo kunnen bijvoorbeeld ook de delen die het hongergevoel oproepen aangetast worden. Ook moeilijkheden bij boodschappen doen of eten bereiden kan ondervoeding als resultaat hebben.

Kampt de zieke plots met een onverklaarbare gewichtsafname, controleer dan zeker of hij of zij niet te kampen heeft met ondervoeding. Dat kan namelijk vervelende gevolgen hebben, zoals een sneller verloop van de ziekte, moeilijkheden met het lichamelijk functioneren en een hogere kans op een snelle ziekenhuisopname.

Wat kan je eraan doen?

- Controleer regelmatig - zeker een keer per week - het gewicht van de gedementeerde.
- Verhoog het aantal maaltijden per dag van drie naar bijvoorbeeld vijf.
- Zorg voor een gezellige sfeer tijdens het eten. Ga samen aan tafel zitten en vertel bijvoorbeeld over je dag, dat zorgt voor afleiding.

Lees ook:Dossier Alzheimer: 3 tips voor de mantelzorger’ en ‘Dossier Alzheimer: drie mythes ontkracht’.

belangen      0 reacties       21 september 2015

Mantelzorger van de week: Karin Pragt

Karin is mantelzorger voor haar mama, die bij haar inwoont. Ze geniet enorm van hun tijd samen en vindt haar ...

mantelzorger van de week      4 reacties

Trendpeiling mantelzorg: dromen, angsten en motivaties

Als mantelzorgers ergens van dromen, dan is dat nog steeds van meer tijd voor zichzelf. Terwijl de nachtmerries meestal gaan ...

trendpeiling      0 reacties