Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Blijft de mantelzorger in de kou staan?

Op dinsdag 23 juni is het ‘Dag van de mantelzorg’. Een dag van waardering voor de inzet van duizenden mantelzorgers. Tenminste dat zou het moeten zijn. Maar de maatschappelijke waardering voor hun inzet is helaas ver te zoeken, stelt mantelzorgvereniging Samana vast.

Impact coronacrisis
In tijden van corona viel vaak alle ondersteuning voor mantelzorgers thuis weg. Daarnaast zorgde de verwarde communicatie voor onduidelijkheid en stress. Mantelzorgers waren angstig om hun eigen gezondheid en die van hun geliefde. Ouders werden ‘helden’ die hun kinderen hielpen studeren, het zorgpersoneel kreeg – terecht – elke avond applaus, maar rond de mantelzorger bleef het schandalig stil.

Gemeenten met mantelzorgpremie blijft status quo
Samana maakte een nieuwe stand van zaken van de gemeentelijke mantelzorgpremie. Die houdt niet enkel financiële steun in, maar is vooral ook een manier om de inzet van mantelzorgers te erkennen. Wat stelt Samana vast? Er blijft een status quo in het aantal gemeenten dat de mantelzorgpremie uitreikt: in 75% van de Vlaamse gemeenten bestaat er een mantelzorgpremie. Dat aantal daalt niet, maar stijgt ook niet. Wat wel daalt is het bedrag van de gemiddelde maandelijkse mantelzorgpremie. Die gaat opnieuw met 2 euro per maand naar beneden. Bovendien worden de voorwaarden voor het verkrijgen van de premie scherper: opvallend meer gemeenten koppelen de premie aan het krijgen van het zorgbudget voor mensen met een zware zorgbehoefte. Een heel aantal mantelzorgers valt zo ongetwijfeld uit de boot.

Naar aanleiding van de ‘Dag van de mantelzorg’ pleit Samana voor een echte waardering van mantelzorgers, ook wanneer het corona-applaus is uitgestorven. Samana vraagt structurele beleidsmaatregelen die de waardering voor de inzet van mantelzorgers weerspiegelen.

Meer lezen? https://www.samana.be/de-mantelzorger-blijft-in-de-kou-staan-alle-corona-applaus-ten-spijt/

belangen      0 reacties       19 juni 2020

Mantelzorger van de week: Karin Pragt

Karin is mantelzorger voor haar mama, die bij haar inwoont. Ze geniet enorm van hun tijd samen en vindt haar ...

mantelzorger van de week      4 reacties

Trendpeiling mantelzorg: dromen, angsten en motivaties

Als mantelzorgers ergens van dromen, dan is dat nog steeds van meer tijd voor zichzelf. Terwijl de nachtmerries meestal gaan ...

trendpeiling      0 reacties