Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Wie zorgt voor jonge mantelzorgers?

In De Morgen van 05 januari 2016 publiceert Eline Delrue een uitgebreid artikel over de problematiek van jonge mantelzorgers.

"Ik kwam te laat op school, zat moe in de klas, kreeg mijn huiswerk soms niet tijdig af. En thuis moest ik er continu staan: voor de boodschappen, de afwas, de zorg voor mijn moeder." Aan het woord is Katrien Schryvers, Vlaams volksvertegenwoordiger. Ze groeide zelf op in een gezin met een moeder die ernstig psychisch ziek was. Nu, jaren later, weet ze nog goed hoe zwaar het kon zijn. Hoe stigmatiserend ook.

Gepokt en gemazeld in de thematiek heeft Schryvers nu een resolutie ingediend voor een gerichter beleid voor jonge mantelzorgers. 

Over hoeveel jongeren het precies gaat, is niet duidelijk. De registratie van de ziekteverzekering, spreekt van een zestigtal kinderen tot 18 jaar en ruim achthonderd jongvolwassenen tussen 19 en 25 jaar. Kijk je daarentegen naar de schatting van expertisecentrum Kind en Samenleving, dan ligt het totale aantal jonge mantelzorgers in Vlaanderen op maar liefst 40 000.

40 000 jongeren, tussen de 10 en 24, die mee zorg dragen voor een zieke moeder of vader, zus of broer. "Kinderen die daardoor niet alleen minder tijd hebben om te spelen of hobby's uit te oefenen, maar die ook vaker problemen ervaren op school. Het zijn jongeren die minder onbezorgd door het leven gaan dan velen van hun leeftijdsgenoten."

Jong zijn zou voor elk kind een zorgeloze tijd moeten zijn, stellen de ondertekenaars van de resolutie. Want, zoals het recente rapport van Kind en Samenleving aangeeft, "de rol die jonge mantelzorgers op zich nemen heeft ook heel wat gevolgen voor hun eigen leven en ontwikkeling". Zo spreekt de studie van een mogelijke stagnatie van hun persoonlijke groei, een beperkte vrije tijd, en een verhoogd risico op moeilijkheden of een achterstand op school. Sommigen zetten hun hobby's noodgedwongen stop, anderen kunnen nooit mee op een meerdaagse uitstap met school, omdat de zorg voor mama of papa roept. Bovendien krijgen velen in een klap ook de zorgen voor jongere broers en zussen erbij, duidt het rapport.

Geheim dubbelleven

Behalve voor een betere registratie pleit Katrien Schryvers  dan ook voor 'flexibele' scholen. Heel concreet: geef kindermantelzorgers de kans om hun examens over meerdere dagen te spreiden. Of laat toe dat ze die deadline voor een boekbespreking opschuiven. Moet een tiener 's ochtends eerst met moeder of vader mee naar de arts, laat zijn schooldag dan gewoon een halfuur later beginnen.

Een beetje inleving, daar draait het volgens politica Katrien Schryvers om. "Scholen kunnen tegenwoordig al zo veel inspanningen doen voor kinderen met leerproblemen. Waarom dan niet voor leerlingen die thuis nog een zorgtaak vervullen? Alleen blijven die kinderen nu al te zeer in de onzichtbaarheid steken."

Verzorgen, maar dan in het verborgene. Volgens Schryvers en co. meteen ook reden genoeg voor scholen om een leerkracht aan te stellen als aanspreekpunt en vertrouwenspersoon. Belangrijk is dat kindermantelzorgers ergens met hun verhaal terechtkunnen.

Mantelzorgplan

Vlaams welzijnsminister Jo Vandeurzen zit alvast mee op de kar. Halverwege dit jaar doet hij nog een globaal mantelzorgplan uit de doeken. "Een van de centrale thema's daarin wordt de specifieke situatie van de jonge mantelzorgers", belooft hij.

Bron : De Morgen - 05 jan. 2016 

actua      0 reacties       05 januari 2016

Trendpeiling: 10 behoeftes van de mantelzorger

Ma-zo nam een grootschalig onderzoek af om meer inzicht te krijgen in de leefwereld van mantelzorgers. Vandaag kom je te ...

trendpeiling      0 reacties

Mantelzorger van de week: Louis Thys

Louis zorgt voor zijn vrouw, Flora. Zij heeft de ziekte van Alzheimer. Haar karakter is enorm veranderd door de ziekte, ...

mantelzorger van de week      3 reacties