Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Transitieplan gelanceerd

Op 5 mei 2014 werd het transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu’ gelanceerd, dat de deskundigheid in het thuismilieu moet verhogen. Het doel van dat plan is om elke persoon met dementie en zijn mantelzorger tijdig en correct te ondersteunen.

In het transitieplan staan vier pijlers centraal: de versterking van de mantelzorg door psycho-educatie bijvoorbeeld via workshops, de versterking van de dementiekundige basiszorg, de inzet van referentiepersonen dementie en dementie-experten en het realiseren van een overlegplatform dementie.

Vanaf september 2014 kunnen hulpverleners de ziekenfondsen op een centraal telefoonnummer bereiken wanneer ze merken dat er nood is aan langdurige zorgbegeleiding bij één van hun cliënten.

De eerste realisaties van het transitieplan worden in het najaar bekendgemaakt.

actua      1 reactie       25 juni 2014
Kris G. liet reactie achter

Goed dat hier aandacht voor komt. Ik ben benieuwd.

Mantelzorger van de week: Galiene Thoelen

Galiene is 22 jaar en samen met haar vader mantelzorger voor haar moeder. Die heeft een zeldzame ziekte en kan ...

mantelzorger van de week      1 reactie

Recepten om beter voor jezelf te zorgen

Iedereen beaamt hoe moeilijk en belastend mantelzorg wel is. En hoe belangrijk dat een mantelzorger ook goed voor zichzelf zorgt. ...

beleving      0 reacties