Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Topondernemers mobiliseren miljoenen voor hersenonderzoek

Zeven gefortuneerde ondernemers hebben, in nauw overleg met de KU Leuven, al 4 miljoen euro opgehaald om hersenonderzoek te financieren. Urbain Vandeurzen, voorzitter van de investeringsmaatschappij Gimv, heeft de leiding over het project. Dat kreeg de naam 'Opening the future'. In de raad van bestuur zetelen nog zes andere ondernemers die elk 100.000 tot 1 miljoen euro schonken. Het gaat om alumni en sympathisanten van de KU Leuven die het gemaakt hebben in de zakenwereld. De zeven beperken zich niet tot schenkingen. Ze halen ook geld op bij andere vermogende families en gefortuneerde alumni. Het is de bedoeling een netwerk uit te bouwen van mecenassen, die persoonlijke schenkingen doen aan de KU Leuven. Het initiatief spiegelt zich aan de fondsenwerving van de Angelsaksische topuniversiteiten. 'Opening the Future' heeft als ambitie minstens 10 miljoen euro op te halen voor onderzoek naar onder meer autisme, ALS en Alzheimer, een vorm van dementie.

actua      0 reacties       18 juni 2014

Mantelzorger van de week: Galiene Thoelen

Galiene is 22 jaar en samen met haar vader mantelzorger voor haar moeder. Die heeft een zeldzame ziekte en kan ...

mantelzorger van de week      1 reactie

Recepten om beter voor jezelf te zorgen

Iedereen beaamt hoe moeilijk en belastend mantelzorg wel is. En hoe belangrijk dat een mantelzorger ook goed voor zichzelf zorgt. ...

beleving      0 reacties