Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Open Minds: de geestelijke gezondheidszorg binnen 10 jaar

Waar staat de geestelijke gezondheidszorg over tien jaar? Met het voorbije congres ‘Open Minds’ wil Zorgnet-Icuro een mijlpaal creëren voor een toekomstgerichte aanpak.

In het verleden organiseerde de koepelvereniging al congressen over de toekomst van de ouderenzorg en de algemene ziekenhuizen. Met ‘Open Minds’ wil Zorgnet-Icuro weerom een positieve dynamiek creëren. Dit keer voor een nieuwe geestelijke gezondheidszorg.

Circa 500 deelnemers blikten de voorbije twee dagen tien jaar vooruit. Hoe ziet de samenleving er in 2016 uit? Was is er nodig om mensen psychisch weerbaar te maken? Hoe kunnen we beter zorg dragen voor ons mentaal welbevinden? Deze en andere thema’s kwamen op het symposium uitgebreid aan bod met interactieve debatten, uiteenzettingen en workshops. Op basis van bevragingen van stakeholders formuleerde Zorgnet-Icuro een vijftal centrale boodschappen. Zo wil men de komende tien jaar werken aan het beter bespreekbaar maken van de kwetsbaarheid van patiënten en cliënten. Psychische risico’s zouden ook vroeg gedetecteerd moeten kunnen worden. En voorts dient elke patiënt toegang te hebben tot de geëigende zorg wanneer hij die nodig heeft.

Nieuwe rol

Een belangrijk element is dat de patiënt zou moeten evolueren tot expert van zijn eigen aandoeningen. Wat impliceert dat het huidige ‘medische model’ de komende tien jaar dient te evolueren naar een zorgmodel waarin de hulpverlener ook en vooral ‘coach’ is van de patiënt. Voor ervaringsdeskundigen en mantelzorgers is er een significante plaats weggelegd in de zorg. En bij patiënten/cliënten moet hun vermogen tot coping verder ontwikkeld worden zodat ze opnieuw aan betekenisvolle doelen kunnen werken en hun bestaan als zinvol ervaren. Voorts moet de klemtoon liggen op een versterkte weerbaarheid en kracht van de cliënt. Voor Zorgnet-Icuro houdt dit een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in. De focus verschuift daarin van een louter medische behandeling van de ziekte naar herstelgerichte zorg. Dit alles vergt van zorgverleners andere vaardigheden dan wat de opleidingen vandaag bieden.

Om het voorgaande te realiseren engageert Zorgnet-Icuro zich om aanbevelingen te formuleren naar aangepaste opleidingen voor zorgverleners toe, om projecten ‘ervaringsgericht werken’ op te zetten en om KB78 aan te passen.

Bron: Artsenkrant 27/05/2016

actua      0 reacties       29 mei 2016

Mantelzorger van de week: Karin Pragt

Karin is mantelzorger voor haar mama, die bij haar inwoont. Ze geniet enorm van hun tijd samen en vindt haar ...

mantelzorger van de week      4 reacties

Trendpeiling mantelzorg: dromen, angsten en motivaties

Als mantelzorgers ergens van dromen, dan is dat nog steeds van meer tijd voor zichzelf. Terwijl de nachtmerries meestal gaan ...

trendpeiling      0 reacties