Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

OOTT en ZOEM, nieuwe projecten in thuiszorg

Recent startten twee nieuwe projecten ter ondersteuning van de thuiszorg : OOTT in Leuven, ZOEM in Sint-Niklaas.
Oriëntatie en OpvolgingsTraject Thuiszorg (OOTT) is een samenwerking van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, verschillende ziekenfondsen, het UZ Leuven en het OCMW van Leuven. Het project helpt ouderen die tijdelijk niet in hun eigen woning terechtkunnen : meestal ouderen die na een verblijf in het ziekenhuis terug naar huis kunnen, mits hun leefomgeving lichtjes aanpast wordt om kwaliteitsvol te kunnen wonen. Maar ook ouderen die onverwacht in een crisissituatie zitten doordat een mantelzorger wegvalt, kunnen bij OOTT terecht.
OOTT biedt dertien kamers aan in het Sint-Pietersziekenhuis van Leuven, met in totaal vijftien bedden. Terwijl ze op de afdeling verblijven (maximum 3 weken), kunnen de ouderen materiaal uittesten, waaronder toiletsteunen, middeltjes om makkelijker in en uit bed te stappen, speciaal bestek voor mensen die moeite hebben om dat vast te nemen en rolstoelen, …  Zowel de bewoners zelf als hun mantelzorgers worden er begeleid om de terugkeer naar huis zo vlot mogelijk te laten verlopen. Case-managers (ergotherapeuten, kinesisten, thuisverpleegkundigen, …) volgen de situatie dan nog gedurende een jaar op om de oudere toch zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te kunnen laten wonen.

In Sint-Niklaas startten de OCMW-dienst gezinszorg en een groepering van zelfstandige verpleegkundigen, het 'Zorg op elk moment'- project: Zoem. Bedoeling is om bepaalde basiszorgtaken over te hevelen naar zorgkundigen zodat patiënten meer tijd en aandacht krijgen en de thuisverpleegkundigen iets meer ademruimte krijgen in hun overvolle avondrondes. ZOEM geeft zorgkundigen de mogelijkheid om taken uit te voeren waarvoor ze effectief zijn opgeleid, zoals mensen in bed leggen of een voetbad geven. De verpleegkundigen krijgen zo een avonddienst die makkelijker kan worden afgewerkt. Eindresultaat is een betere scheiding tussen de taken van zorg- en verpleegkundigen. En de patiënten varen er beter bij omdat de zorgkundigen echt de tijd kunnen nemen voor een babbeltje.

De thuiszorgsector staat onder druk om nieuwe initiatieven te ontwikkelen die een antwoord bieden op de toename van kwetsbare ouderen die langer thuis wonen, de steeds hogere levensverwachting en de stijgende behoefte aan gespecialiseerde zorg. OOTT en ZOEM proberen een antwoord te bieden op die vraag.

Bron : Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen – 07-01-2015

actua      0 reacties       13 januari 2015

Mantelzorger van de week: Karin Pragt

Karin is mantelzorger voor haar mama, die bij haar inwoont. Ze geniet enorm van hun tijd samen en vindt haar ...

mantelzorger van de week      4 reacties

Trendpeiling mantelzorg: dromen, angsten en motivaties

Als mantelzorgers ergens van dromen, dan is dat nog steeds van meer tijd voor zichzelf. Terwijl de nachtmerries meestal gaan ...

trendpeiling      0 reacties