Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Mantelzorgers eindelijk erkend, maar hoe?

Mantelzorgers zijn onmisbare sleutelfiguren in de zorg. Zij zorgen immers langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke band voor een hulpbehoevende persoon. Vroeger bestond er geen specifiek beleid rond mantelzorgondersteuning, maar in april 2014 werd de eerste federale wet goedgekeurd die een erkenning toekent aan de mantelzorger. Een stap in de goede richting, maar de praktische modaliteiten van de wet moeten nog ingevuld worden.

Doorbraak
In Vlaanderen werd er al veel werk verricht rond mantelzorg, zoals mantelzorgpremies (toegekend door bepaalde gemeentes), premies toegekend door de Vlaamse zorgverzekering en vzw’s ter ondersteuning van de mantelzorger. Deze voordelen mogen natuurlijk niet in het gedrang komen door de federale wet. Aan de andere kant van de taalgrens is het de eerste keer dat er een legale erkenning toegekend wordt aan de mantelzorger en kan dit een grote doorbraak betekenen.

Invulling van de wet
Inhoudelijk is de wet voorlopig wel nog vrij algemeen: de definitie van mantelzorger mag dan wel aan bod komen, er zijn geen bijkomende criteria. Het zijn de ziekenfondsen die verantwoordelijk worden gesteld voor de erkenning van de mantelzorger, maar de wet beschrijft niet hóe ze die dienen toe te kennen. Bovendien worden er nog geen specifieke rechten toegekend aan de erkenning. Intussen zijn er wel een aantal werkgroepen opgericht om deze uitvoeringsbesluiten vast te leggen. Na de regeringsvorming zal er dus hopelijk een gepaste invulling van de wet komen.

Bron: Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

actua      0 reacties       10 juli 2014

Mantelzorger van de week: Galiene Thoelen

Galiene is 22 jaar en samen met haar vader mantelzorger voor haar moeder. Die heeft een zeldzame ziekte en kan ...

mantelzorger van de week      1 reactie

Recepten om beter voor jezelf te zorgen

Iedereen beaamt hoe moeilijk en belastend mantelzorg wel is. En hoe belangrijk dat een mantelzorger ook goed voor zichzelf zorgt. ...

beleving      0 reacties