Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Kinderartsen in verzet tegen euthanasie

Nu de Senaat op het punt staat de uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen goed te keuren, vraagt een groep kinderartsen dat niet te doen.

De Belgische kinderartsen zijn bezorgd over de 'overhaaste politieke besluitvorming' over de uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen. In een brief aan Kamervoorzitter André Flahaut, die getekend werd door ruim 160 kinderartsen, roepen ze op het voorliggende wetsvoorstel niet meer in deze legislatuur goed te keuren. 'Er is geen vraag van de bevolking of de medische wereld naar de mogelijkheid van levensbeëindiging bij minderjarigen', zegt professor Stefaan Van Gool van het UZ Leuven. 'Een jongere kan pas volwassen denken vanaf 18 jaar. Zelfs bij misdaaddossiers wordt de impulsiviteit van een minderjarige gebruikt voor een mildere straf. Maar voor euthanasie zou die impulsiviteit geen probleem zijn?', zei Van Gool. Jean-Jacques De Gucht (Open VLD), de drijvende kracht achter de uitbreiding van de euthanasiewetgeving, wees er in een reactie op dat jongeren met een terminale ziekte die ondraaglijk lijden, veel sneller volwassen worden. 'Laten we de oordeelsbekwame, minderjarige patiënt - in samenspraak met zijn ouders en de medische begeleiders - eindelijk inspraak geven in de moeilijkste keuze van zijn leven, namelijk het einde ervan.'

 

 

 

 

actua      0 reacties       18 juni 2014

Mantelzorger van de week: Galiene Thoelen

Galiene is 22 jaar en samen met haar vader mantelzorger voor haar moeder. Die heeft een zeldzame ziekte en kan ...

mantelzorger van de week      1 reactie

Recepten om beter voor jezelf te zorgen

Iedereen beaamt hoe moeilijk en belastend mantelzorg wel is. En hoe belangrijk dat een mantelzorger ook goed voor zichzelf zorgt. ...

beleving      0 reacties