Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

De plannen van Vandeurzen

Ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen. De ouderenzorg staat dan ook voor grote uitdagingen : tegen 2028 zullen er naar schatting 160 000 alleenstaanden bijkomen, van wie de helft 80 jaar of ouder zal zijn. De residentiële ouderenzorg wordt door de zesde staatshervorming een volledig Vlaamse bevoegdheid. Wat zijn de plannen van Minister Vandeurzen ?

•           De minister gaat ervan uit dat de meeste ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Daarom wil hij in de ouderenzorg ook het concept van persoonsvolgende financiering uittesten, in navolging van de gehandicaptenzorg. Zo behouden ouderen de regie over hun zorg.

•           Buurtgerichte hulp en zorg moeten maximaal afgestemd worden op de individuele behoeften van ouderen. Ook zorgbehoevende en dementerende ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven.

•           Vandeurzen voorziet in een groeipad voor poetshulp, aanvullende thuiszorg en diensten voor gezinszorg. Maar hij rekent ook op vrijwilligers en mantelzorgers, die hij gepaste vorming en ondersteuning wil bieden. Hij plant daarnaast een grote bevraging bij 4000 mantelzorgers om nog meer te leren over hun behoeften.

•           Schotten tussen ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg moeten worden weggewerkt, zodat ook jongdementerenden de gepaste zorg kunnen krijgen.

•           De minister van Welzijn wil een complete systeemshift realiseren, waarbij ook de gehandicaptenzorg, beschut wonen, psychiatrische verzorgingscentra en de revalidatiecentra betrokken worden. Voor info over al die zaken zou de burger terecht kunnen bij zijn zorgkas.

Bron : De Standaard - 29-10-14

actua      1 reactie       05 november 2014
Moni D. liet reactie achter

De mantelzorger staat helemaal alleen. Er zijn er genoeg die de zorg thuis willen doen maar stoten altijd op "njet" van hogergeplaatsten oa. vrederechters, specialisten, ... die liever deze zorgbehoevenden liever wegstoppen in "gevangenissen" want dan hoeven ze niets meer te doen. Alleen als men sterft mogen ze "eindelijk" alweer een dossier afsluiten. Ondertussen heeft de zorgbehoevende een mensonwaardig bestaan.

Mantelzorger van de week: Karin Pragt

Karin is mantelzorger voor haar mama, die bij haar inwoont. Ze geniet enorm van hun tijd samen en vindt haar ...

mantelzorger van de week      4 reacties

Trendpeiling mantelzorg: dromen, angsten en motivaties

Als mantelzorgers ergens van dromen, dan is dat nog steeds van meer tijd voor zichzelf. Terwijl de nachtmerries meestal gaan ...

trendpeiling      0 reacties