Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

230.000 Vlamingen met zorgpremie: een stijging van 54% in 10 jaar tijd

Sinds 1 oktober 2001 kunnen ernstig en langdurig zorgbehoevenden bij de Vlaamse Zorgverzekering een maandelijkse vergoeding aanvragen als tegemoetkoming in de niet-medische kosten zoals gezinszorg, poetshulp, mantelzorg, verblijfskosten in een erkend woonzorgcentrum of rust- en verzorgingstehuis, … Elke Vlaming is - vanaf het jaar dat hij of zij 26 jaar wordt - verplicht om jaarlijks een bijdrage aan de Vlaamse Zorgverzekering te betalen. Die bijdrage stijgt in 2015 naar 50 euro (25 euro voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming).
De premie die  de rechthebbende in ruil krijgt, bedraagt momenteel 130 euro per maand. Vorig jaar hebben 231 517 zorgbehoevende Vlamingen en Brusselaars elke maand de premie van 130 euro gekregen, een stijging met 54% in tien jaar tijd.

Bron : Het Belang van Limburg – 30-12-2014

actua      1 reactie       06 januari 2015
tony k. liet reactie achter

Vandaag is het 15 jaar geleden,dat we onze zoon van 23,met hartstistand in zijn bed gevonden hebben.
SINDSDIEN ......?

Mantelzorger van de week: Galiene Thoelen

Galiene is 22 jaar en samen met haar vader mantelzorger voor haar moeder. Die heeft een zeldzame ziekte en kan ...

mantelzorger van de week      1 reactie

Recepten om beter voor jezelf te zorgen

Iedereen beaamt hoe moeilijk en belastend mantelzorg wel is. En hoe belangrijk dat een mantelzorger ook goed voor zichzelf zorgt. ...

beleving      0 reacties