Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Stervende moet thuis even goede hulp krijgen als in ziekenhuis

Palliatieve thuiszorgequipes moeten urgentiekits met medicijnen kunnen meenemen, voor een stervende in acute nood.

In sommige regio's nemen palliatieve thuiszorgequipes geen medicijnen meer mee als ze patiënten thuis bezoeken. Als de zieke toch zware pijnbestrijding of sedatie nodig heeft, moet daarvoor eerst een voorschrift zijn.

Die werkwijze is het radicale antwoord op een analyse van de vroegere praktijk, toen veel palliatieve verpleegkundigen wél medicijnen meenamen en soms erg slordig omgesprongen met die zware medicatie. (DS 18 september 2012)

In de regio Westhoek-Oostende hebben ze de kritiek op een andere manier beantwoord. Daar krijgen verpleegkundigen verzegelde urgentiekits mee, die ze in noodgevallen en na overleg met een arts kunnen openen. 'Vergelijk het met medicatiekits in vliegtuigen', zegt arts Siegfried Provoost. 'Als iemand er onwel wordt, vraagt men altijd of er een arts aan boord is. Alleen hij mag de urgentiekit openen.'

Er zijn twee soorten kits. De ene bevat zware symptoombestrijders, voor als de patiënt overgeeft, kortademig is, pijn heeft of erg in de war is. De andere bevat medicatie voor palliatieve sedatie, om het bewustzijn van de patiënt te verlagen als symptomen niet meer op een andere manier bestreden kunnen worden. Gemiddeld wordt er in deze regio elke dag wel een kit geopend.

Parlementslid Ine Somers (Open VLD) concludeert dat de nood reëel is en dient een resolutie in waarmee ze voorstelt om het systeem juridisch te onderbouwen.

Ze zegt dat het wat tijd heeft gekost om iedereen in de regio te overtuigen. 'De verpleegkundigen waren het gewoon om allerlei medicatie mee te nemen “omdat dit handig was”. Nu mogen ze de kits alleen openen in acute situaties, veelal in het weekend. Als je dan naar de apotheek van wacht moet rijden, ben je in deze regio makkelijk een uur kwijt.'

'Of anders in situaties waarin het onverantwoord zou zijn om de patiënt-in-nood alleen te laten. Vergeet niet dat we vaak binnenkomen in huiskamers waar chaos en ontreddering heerst. Indien nodig, moeten we snel kunnen ingrijpen.'

Ook de apothekers moesten worden overhaald: 'Ze willen principieel niet dat wij medicatie verkopen. Daarom laten we de kits aanvullen door de apothekers van de patiënten, met een voorschrift van de palliatieve arts of huisdokter. Het zou ook goed zijn om ook een apotheker aan de palliatieve thuiszorgequipe te verbinden. Hij kan toezien op het gebruik van de medicatie en zijn collega's bijscholen.' (vbr)

Bron: De Standaard 25 april 2016

medisch      0 reacties       26 april 2016

Mantelzorger van de week: Karin Pragt

Karin is mantelzorger voor haar mama, die bij haar inwoont. Ze geniet enorm van hun tijd samen en vindt haar ...

mantelzorger van de week      4 reacties

Trendpeiling mantelzorg: dromen, angsten en motivaties

Als mantelzorgers ergens van dromen, dan is dat nog steeds van meer tijd voor zichzelf. Terwijl de nachtmerries meestal gaan ...

trendpeiling      0 reacties